Bioinženýrství I - N319008
Anglický název: Bioengineering I
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M319004
Garant: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: N320069, M319004, AM319004, S319008N
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení a kvantitativní popis biologických procesů v souvislosti s jejich prováděním za definovaných podmínek umožňujícím dosažení opakovatelnosti výsledků. Základem jsou principy kinetiky, bilancování a měření a regulace biologických procesů včetně navrhování částí zařízení.
Poslední úprava: Páca Jan (14.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v biologických, chemických a inženýrských procesech v biotechnologickém průmyslu

Popsat a hodnotit základní biokatalytické procesy.

Kvantitativně vyhodnotit experimentální data z procesů katalyzovaných biologickým činitelem a bilancovat biotechnologické procesy.

Navrhnout míchací a aerační zařízení bioreaktorů.

Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)
Literatura -

Z: Doran P.M.: Bioprocess Engineering Principles, Academic, London, 1995, ISBN: 9780122208553

Z: Moo-Young M.: Comprehensive biotechnology, Elsevier B.V., 2011, ISBN: 9780080885049

D: Dunn I.J. et al.: Biological Reaction Engineering, Wiley-VCH, 2003, ISBN:9783527307593

D: Najafpour G.D.: Biochemical Engineering and Biotechnology, Elsevier B.V., 2007, ISBN 9780444528452

Poslední úprava: Páca Jan (14.11.2012)
Studijní opory -

http://eso.vscht.cz/predmety/N319008/

Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)
Sylabus -

1.Inženýrské aspekty biotechnologických procesů

2.Struktura bioprocesů, přehled zařízení a jednotkových operací

3.Metody optimalizace a modelování biologických procesů

4.Inženýrská kinetika chemických a enzymových reakcí, kinetika růstu buněk

5.Způsoby kultivace buněk - vsádková a přítokovaná kultivace

6.Způsoby kultivace buněk - semikontinuální a kontinuální kultivace

7.Charakteristika toku fází - rozložení dob prodlení, modely toku

8.Sdílení hmoty - přenos kyslíku, způsoby aerace, měření a kvantifikace KLa

9.Specifika kultivace rostlinných/tkáňových buněk a fototrofních mikroorganismů

10.Inženýrské aspekty imobilizace enzymů a buněk, biokatalýza

11.Míchání v bioreaktorech - teorie, příkon, homogenizace, střihové napětí

12.Sdílení tepla, tepelná bilance bioreaktoru, sterilizace, chlazení a ohřev

13.Zvětšování měřítka bioprocesů

14.Konstrukční materiály, koroze, projektování a výstavba biotechnologických výrob

Poslední úprava: Brányik Tomáš (29.09.2014)
Studijní prerekvizity -
  • --
Poslední úprava: Kubová Petra (04.02.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 11
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 11
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.1 30
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 111 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z individuálních projektů 10
Zkouškový test 20
Ústní zkouška 60