Biochemie II - N320002
Anglický název: Biochemistry II
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru, výuka v zimním semestru probíhá formou individuálních konzultací
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kodíček Milan prof. RNDr. CSc.
Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D.
Hynek Radovan prof. Dr. Ing.
Záměnnost : S320003
Je záměnnost pro: S320002, B320002, AB320002, S320001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět tvoří nástavbu základního kurzu Biochemie I. Měl by studenty přivést k širšímu chápání biologických a biochemických souvislostí. Proto jsou témata jednotlivých přednášek volena tak, aby se v nich promítly poznatky z různých oblastí biochemie (struktury biopolymerů, molekulová genetika, metabolismus, aplikace bioanalytických metod).
Poslední úprava: Kodíček Milan (12.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

orientovat se v biochemické literatuře a chápat biochemické souvislosti, promítající se v současné době do všech oborů potravinářské technologie, zemědělství či medicíny; jeho znalosti mu také umožní studovat v magisterských a doktorských programech, v nichž je biochemie vyžadována jako samozřejmá prerekvizita.

Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)
Literatura -

Z: Vodrážka Z.: Biochemie, Academia Praha 2002, ISBN 80-200-0600-4

Z: Kodíček M.: Biochemické pojmy - výkladový slovník, Vydavatelství VŠCHT, Praha 2007, ISBN 80-7080-669-2, elektronická verze dostupná na stránkách Vydavatelství VŠCHT.

D: Kodíček M, Karpenko V.: Biofysikální chemie, Academia Praha 2000, ISBN 80-200-0791-1

Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)
Studijní opory -

Elektronická verze výkladového slovníku biochemických pojmů na adrese:

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/ebook.help.htm

Veškeré materiály promítané na přednáškách jsou k disposici na adrese:

http://biomikro.vscht.cz/vyuka/bck2/index.php

Poslední úprava: SMIDOVAL (14.12.2012)
Metody výuky -

Účast na přednáškách, samostatné studium

Poslední úprava: Kodíček Milan (12.11.2012)
Sylabus - angličtina

1. The story of contemporary biochemistry

2. Metabolism and transport of oxygen and carbon dioxide

3. Biochemistry of essential factors

4. Regulation of enzyme activity

5. Hormones and transfer of information across biological membranes

6. Coordination of metabolic functions in multicellular organism

7. Eukaryotic cells biochemistry I - organelles

8. Eukaryotic cells biochemistry II - cytoskeleton

9. Biochemistry phototrophic and chemotrophic organisms

10. Essential methods of genetic engeneering

11. Bitechnologty; application of enzymes in food technology

12. Biochemistry in medicine I (clinical biochemistry)

13. Biochemistry in medicine II (biochemical causes of certain diseases)

14. Historical overview of biochemistry

Poslední úprava: Kodíček Milan (22.06.2016)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie I

Poslední úprava: Kodíček Milan (12.11.2012)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Složení zkoušky, sestávající z písemné a ústní části.

Poslední úprava: Kodíček Milan (12.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 50