Klinická biochemie - N320011
Anglický název: Clinical Biochemistry
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Fusek Martin prof. Ing. CSc.
Krausová Martina doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M320029
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Krausová Martina doc. Ing. Ph.D. (12.08.2013)
V předmětu Klinická biochemie se studenti seznámí s několika oblastmi. V první části budou vysvětleny hlavní metodické přístupy využívané humanní diagnostice. Ve druhé části se studium soustředí na hlavní analyzované molekuly, které využívá současná medicína a to podle funkce těchto molekul - např. enzymy, tuky, hormony atd. U každé kategorie je vysvětlena funkce a využití pro diagnostiku. V poslední části se studium zaměřuje na oblasti diagnostiky jater, ledvin a na diagnostiku vnitřního prostředí organismu včetně acidobasické rovnováhy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Krausová Martina doc. Ing. Ph.D. (12.08.2013)

Studenti budou umět:

  • význam základních analyzovaných molekul v humánní diagnostice
  • způsoby laboratorních a přístrojových metod pro analýzu těchto molekul
  • funkci a základní patologické procesy hlavních orgánů a jejich reflexe v hladinách jednotlivých analytů
Literatura -
Poslední úprava: Krausová Martina doc. Ing. Ph.D. (12.08.2013)

Z: Novák F., Úvod do klinické biochemie, Karolinum, 2002, 8024603667

D: Zima T., Laboratorní diagnostika, Galén, 2007, 9788024614236

D: Koolman J., Röhm K.-H, Barevný atlas biochemie, Grada Publishing, 2012, 978-80-247-2977-0

D: Karlson P., Gerok W., Gross W, Pathobiochemie, Academia, 1987

Studijní opory -
Poslední úprava: Krausová Martina doc. Ing. Ph.D. (12.08.2013)

elektronická verze materiálů je studentům zaslána emailem na začátku semestru

Sylabus -
Poslední úprava: Krausová Martina doc. Ing. Ph.D. (12.08.2013)

1. Úvod

Obor klinické biochemie - definice, historie, základní úkoly / Přehled přednášených témat / Základní analyzované materiály v klinické laboratoři / Kvalita biochemického vyšetření / Bezpečnost práce

2. Metody v klinické biochemii

Separační metody / Analytické metody / Analytické metody - molekulárně genetická analýza - molekulární diagnostika

3. Dokončení analytické metody

Analytické metody - imunochemické metody / Přehled vyšetření - základní vyšetřované parametry / Specifická vyšetření

4. Poruchy metabolismu aminokyselin

Přehled aminokyselin / Metabolismus aminokyselin / Poruchy metabolismu a jejich detekce

5. Proteiny a klinická biochemie

Hlavní typy a funkce proteinů / Metabolismus proteinů - vznik a odbourávání / Vyšetření proteinů / Hlavní klinicky významné plasmatické proteiny / Proteiny nalézané v moči

6. Enzymy - funkce a její poruchy

Úloha enzymů v organismu / Určování enzymatické aktivity / Hlavní enzymy v klinické biochemii a jejich stanovení

7. Metabolismus cukrů a jeho poruchy

Cukry a jejich metabolismus / Fysiologické funkce cukrů / Diabetes a jeho vyšetření / Další poruchy metabolismu cukrů

8. Lipidy a jejich metabolismus

Struktura a fysiologické funkce / Trávení a transport / Apolipoproteiny / Enzymy lipidového transportu / Ateroskleróza / KB stanovení

9. Funkce jater a související biochemická vyšetření

Játra - popis a metabolismus / Onemocnění jater / Analytické postupy pro diagnostiku onemocnění jater

10. Funkce ledvin a související biochemická vyšetření

Popis a funkce ledvin / Hlavní určované látky pro diagnostiku funkce ledvin / Analytické metody

11. Hormony a jejich analýza

Dělení a funkce základních hormonů / Klinické aplikace

12. Tumorové markery

Nádorová onemocnění / Dělení tumorových markerů / Využití tumorových markerů

13. Elektrolyty

Základní pojmy / Hlavní sledované ionty / Sodík a draslík

14. Acidobasická rovnováha

Děje ovlivňující pH / Úloha oxidu uhličitého / Regulace pH / Parametry ABR

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Krausová Martina doc. Ing. Ph.D. (12.08.2013)

Biochemie I (N320001) nebo Biochemie (D320001) nebo Biochemie A/B (N320024/N320066)

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Průběžné a zápočtové testy 40
Ústní zkouška 40