PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř imunochemie - N320026
Anglický název: Immunochemistry: Laboratory
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2009 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 60 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Hochel Igor doc. Ing. CSc.
Třída: Základní laboratoře
Je záměnnost pro: M320004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (06.11.2012)
Předmět je zaměřen na získání jednak teoretických i praktických znalostí v oboru, detailní popis antigenu, haptenu a všech významných isotypů protilátek a jejich využití při isolaci a přípravě čistých preparátů nejrůznějších biologicky aktivních látek, v lékařské a potravinářské diagnostice a v monitoringu životního prostředí a na praktické osvojení pracovních postupů různých druhů imunochemických analytických metod
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (08.11.2012)

Studenti budou umět:

navrhovat pracovní postupy a aplikovat imunochemické analytické metody v potravinářské a klinické diagnostice a v monitorování kvality životního prostředí.

Literatura -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (06.11.2012)

Z: Daussant J., Desvaux F.-X., Introduction to immunochemical techniques for medical diagnosis, food quality control and environmental testing, 2007, ICT Press, 9788070806418

Studijní opory -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (10.07.2013)

pracovní protokoly: http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?Predmet=fm

Sylabus -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (06.11.2012)

1. Imunoprecipitace v roztoku

2. Dvojitá radiální difuse podle Ouchterlonyho

3. Radiální imunodifuse podle Manciniové

4. Protisměrná imunoelektroforesa

5. Elektroimunodifuse podle Laurella

6. Nepřímá kompetitivní ELISA

7. Nekompetitivní metoda ELISA

8. GLISA Rapid test

9. Separace proteinů pomocí SDS-PAGE, elektrotransfer separovaných proteinů na nitrocelulosovou membránu a imunochemická detekce analytu

10. Aglutinační metody

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (04.03.2013)

Biochemie, mikrobiologie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 25
Zkouškový test 25

 
VŠCHT Praha