PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř oboru I - N320033
Anglický název: Specialized Laboratory I
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M320009
Pro druh:  
Garant: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D.
Lovecká Petra doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M320009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (17.12.2012)
Předmětu je zaměřen na osvojení si metod biochemie, molekulární biologie a dalších oborů pro řešení diplomové práce a to přímo na pracovišti (laboratoř na VŠCHT nebo na partnerské instituci).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (08.11.2012)

Studenti budou umět:

Používat vybrané metody a postupy, které budou základem jejich budoucích diplomových prací

Zpracovávat výsledky do formy krátké zprávy o průběhu projektu

Literatura -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (08.11.2012)

Dle projektu diplomové práce

Studijní opory -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (04.07.2013)

http://web.vscht.cz/spiwokv/krouzkovyucitel/

Sylabus -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (08.11.2012)

Během předběžné práce na projektu diplomové práce v laboratoři na VŠCHT nebo na partnerských institucích si studenti osvojí vybrané techniky biochemického výzkumu, presentaci výsledků na laboratorních seminářích, vedení záznamů o výsledcích a další dovednosti nezbytné pro řešení diplomové práce. Součástí předmětu je vypracování zprávy o průběhu projektu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (08.11.2012)

Biochemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Práce na individuálním projektu 4 112
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 80
Protokoly z individuálních projektů 20

 
VŠCHT Praha