PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
První pomoc - N320073
Anglický název: First Aid
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Eislerová Iva Mgr.
Je záměnnost pro: M320036
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Šebesta Ivan MUDr. CSc. (04.09.2015)
Cílem je získat vědomosti a praktické dovednosti potřebné pro poskytování předlékařské první pomoci. Studenti jsou seznámeni s akutními stavy, které vznikají z úrazových a neúrazových příčin a včasným rozpoznáním poruch základních životních funkcí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šebesta Ivan MUDr. CSc. (04.09.2015)

Studenti budou umět:

Student se zorientuje v neočekávaných akutních stavech, úrazového či neúrazového charakteru.

Student si nacvičí kardiopulmonální resuscitace na modelu.

Student získá základy obvazové techniky.

Student získá praktické dovednosti potřebné pro poskytování předlékařské první pomoci.

Literatura -
Poslední úprava: Šebesta Ivan MUDr. CSc. (04.09.2015)

Z:Bydžovský J., Předlékařská první pomoc, Grada, Praha, 2011, 978-80-247-2334-1

Z:Dobiáš V., Urgentní zdravotní péče, Osveta, Martin, 2006, 978-80-8063-258-8

Z:Kelnarová J., Toufarová J., Sedláčková J., Číková Z., První pomoc I., Grada, Praha, 2007, 978-80-247-2182-8

Z:Kelnarová J., Toufarová J., Sedláčková J., Číková Z., První pomoc II., Grada, Praha, 2007, 978-80-247-2183-5

Z:Páral J., Malý atlas obvazových technik, Grada, Praha, 2008, 978-80-247-2255-9

D:Chalabala J., Pražská záchranka ve 155 fotografiích, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Praha, 2007

Studijní opory -
Poslední úprava: SEK320 (15.11.2012)

www.resuscitace.cz, Stránky České resuscitační rady

Sylabus -
Poslední úprava: Šebesta Ivan MUDr. CSc. (04.09.2015)

Výuka probíhá v posledním týdnu v lednu 2016 (termín bude upřesněn) vždy od 8,30-16,00 na Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství, 1.LF UK, areál FTN,Vídeňská 800,Praha 4 (nalevo od vrátnice v pavilonu A1, 1.patro)

pozn: je dop.pohodlé oblečení , u děvčat gumičku na dlouhé vlasy)

1.První pomoc: definice, dělení první pomoci, kontakt s RZP

2.Právní odpovědnost, povinnosti laika a zdravotníka

3.Správné a včasné rozpoznání poruchy některé ze základních životních funkcí (vědomí,dýchání,krevní oběh)

4.Aktuální doporučení pro neodkladnou resuscitaci

5.Praktický nácvik KPR na modelu

6.KPR u dětí

7.Tepelná poškození organismu, otavy

8.Akutní stavy vzniklé z neúrazových příčin (CMP, IM, Křečové stavy, Akutní stavy spojené s DM)

9.Akutní stavy vzniklé z úrazových příčin( krvácení, šokové stavy, poranění pohybového aparátu)

10.Polohování a transport nemocného

11.Obvazová technika, zásady a nácvik

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: SEK320 (15.11.2012)

Biologie I.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha