PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Mikrobiologie potravin a kosmetiky - N322003
Anglický název: Microbiology of Food and Cosmetics
Zajišťuje: Ústav mléka, tuků a kosmetiky (322)
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M322004
Pro druh:  
Garant: Plocková Milada doc. Ing. CSc.
Horáčková Šárka doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M322004
Anotace -
Poslední úprava: TAJ322 (15.11.2012)
Předmět je zaměřen na charakteristiku mikroorganismů spojených s výrobou a kažením potravin a kosmetiky se zvláštním důrazem na skupinu bakterií mléčného kvašení. Na základě poznatků fyziologie a metabolismu mikroorganismů jsou objasněny funkční vlastnosti kultur užívaných pro fermentaci mléka, masa, zeleniny a cereálií a způsoby jejich aplikace. Stručně jsou uvedena mikrobiální rizika spojená s výrobou jednotlivých typů potravin a kosmetických přípravků.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Plocková Milada doc. Ing. CSc. (06.08.2013)

Students will be prepared to judge the microbial risks connected with production of chosen categories of food and basic cosmetics products, to apply knowledge concerning functional properties of bacterial, yeast and mould cultures for food production and for food shelf life prolongation, to communicate with producers and control authorities the microbiological quality of foods and to suggest the necessary measures for their security.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Plocková Milada doc. Ing. CSc. (13.11.2014)

R: Adams M.R., Moss M.O.:Food Microbiology, RSC Publishing, Cambridge 2008.ISBN 978-0-85404-284-5

A: Fernando Mozzi et al.: Biotechnology of Lactic Acid Bacteria: Novel Aplications. Blackwell Publishing, 2010. ISBN 978-0-8138-1583-1

R: Geis P.A.: Cosmetic Microbiology, CRC Press, 2006.ISBN 0-8493-1453-4

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: TAJ322 (03.01.2014)

Students who have choosen the subject will be supplied with study materials in electronic version.

Požadavky ke kontrole studia - angličtina
Poslední úprava: Horáčková Šárka doc. Ing. CSc. (30.08.2018)

Active participitation in seminars 5%

Mid-term and final tests 20%

Oral examination 75%

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Horáčková Šárka doc. Ing. CSc. (30.08.2018)

1. Viruses, prokaryotic and eukaryotic microorganisms (MO)important for food and cosmetic production.

2. Microbial catabolism and anabolism connected with production and spoilage of food and cosmetics.

3. Effect of inner and outer factors applied during food and cosmetics production on MO, microbial spoilage of food.

4. Lactic acid bacteria (LAB)- their classification, physiology, functional properties.

5. Starter cultures for food production: function, production, defects, control.

6. Application of starter cultures for milk, meat,fruit,vegetable and cereal fermentations.

7. Microbial risks connected with milk processing into non fermented dairy products.

8. Microbial risks connected with butter, ice-cream, fats, oils and margarines production.

9. Fermented milk, production, stability of LAB, defects.

10.Microbiology of basic groups of natural and processed cheeses, usage of whey.

11.Microbial risks connected with cereals, bakery,confectionery and pastry production.

12.Microbial risks connected with fruit and vegetable processing,ready to eat products and non-alcoholic drinks.

13.Microbial risks connected with meat, fish and eggs.

14.Microbial risks connected with cosmetics production.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ322 (15.11.2012)

Mikrobiologie (N320009)

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,3 7
Příprava na zkoušku a její absolvování 2,1 60
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 5
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 75

 
VŠCHT Praha