PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chemie a technologie kosmetiky - N322019
Anglický název: Chemistry and Technology of Cosmetics
Zajišťuje: Ústav mléka, tuků a kosmetiky (322)
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 0 / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Šmidrkal Jan prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M322005
Anotace -
Poslední úprava: TAJ322 (07.08.2013)
Předmět je zaměřen na působení kosmetických prostředků na kůži, suroviny určené pro výrobu kosmetických prostředků, technologie výroby kosmetických prostředků a způsoby testování jejich vlastností.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ322 (07.08.2013)

Studenti budou umět:

Základní teoretické znalosti o složení, vlastnostech a technologii výroby kosmetických prostředků

Navrhnout složení a technologii výroby kosmetických prostředků.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: TAJ322 (25.09.2013)

R: Porter M.R.: Handbook of Surfactants, Chapman and Hall 1994; ISBN 0-7514-0710-6.

A: Paye M., Barel A.O., Maibach H.I.: Handbook of Cosmetic Science and Technology;CRC Press 2006, ISBN 1-57444-824-2.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ322 (06.08.2013)

Studijní materiály budou poskytnuty zapsaným studentům v tištěné formě.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ322 (07.08.2013)

1. Human skin, hairs, nails; physiology and properties.

2. Surfactants for cosmetic washing products.

3. Emulsifiers for cosmetic products (HLB value, etc.)

4. Emolients and humectants.

5. Materials for modifications of viscosity (consistency agents)P

6. Preserving agents for cosmetic products (preservatives).

7. Flavour substances for cosmetic products.

8. Biologically active materials for cosmetic products.

9. Manufacturing machines for manufacturing of cosmetic products.

10. Cosmetic washing products (including baby cosmetic products).

11. Emulsions and microemulsions.

12. Cosmetic emulsions, lotions, milks and creams)

13. Sun care products, emulsions and oils, decorative cosmetics, tooth pastes.

14. Legislation. Correct production practice.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Šmidrkal Jan prof. Ing. CSc. (14.11.2012)

Fyzikální chemie I

Organická chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2,5 70
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Průběžné a zápočtové testy 10
Ústní zkouška 70

 
VŠCHT Praha