Strategie průkazu falšování potravin a doplňků stravy - N323052
Anglický název: Strategies for authentication of food and food supplements
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M323020
Pro druh:  
Garant: Tomaniová Monika Ing. Ph.D.
Stránská Milena doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M323020
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Tomaniová Monika Ing. Ph.D. (16.02.2016)
Within the subject, students will be informed about various scenarios that may occur in adulteration of important food commodities, products and nutraceuticals; potential health risks for consumers will be discussed as well. Attention will be also paid to the importance of traceability in chain agricultural production - processing / production - transport / storage - distribution. Classic procedures of proof of a fraud as well as strategies of authentication based on recent laboratory technologies will be presented. Case studies demonstrating real examples from practice will be shown as a part of lessons.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Tomaniová Monika Ing. Ph.D. (16.02.2016)

Studenti budou umět:

Kriticky analyzovat příčiny a důsledky falšování potravin a doplňků stravy, jak z ekonomického, tak zdravotního hlediska

Orientovat se v analytických postupech používaných pro prokazování falšování potravin a doplňků stravy

Orientovat se v přístupech používaných pro sledovatelnost potravin

Navrhnout postupy pro zjištění falšování potravin a doplňků stravy na scénáři případové studie

Literatura - angličtina
Poslední úprava: TAJ323 (28.08.2013)

R: Lees M., Food Authenticity and Tracebility, Woodhead Publishing Limited, 2003, ISBN 1 85573 526 1.

R: Rekha S. Singhal, Pushpa R. Kulkarni, Dinanth V. Rege, Handbook of Indices of Food Quality and Authenticity, Woodhead Publishing Limited, 1997, ISBN 1 85573 299 8.

A: Hoorfar J., Case studies in food safety and authenticity: Lessons from real-life situations, Woodhead Publishing Limited, 2012, ISBN 0 85709 412 2.

A: Hoorfar J., Jordan K., Butler F., Prugger R., Food chain integrity: A holistic approach to food traceability, safety, quality and autenticity, Woodhead Publishing Limited, 2011, ISBN 0 85709 068 2.

A: Da-Wen Sun, Modern Techniques for Food Authentication, Academic Press, 2008, ISBN 0123740851.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Tomaniová Monika Ing. Ph.D. (15.02.2016)

Kolektiv autorů, Metody a kriteria pro ověřování autenticity potravin a potravinářských surovin, Key Publishing, 2011, ISBN 978-80-7418-124-5

Food Chemistry, issue on Food Authenticity & Traceability, Volume 118, Issue 4, Pages 887-998 (15 February 2010), http://www.sciencedirect.com/science/journal/03088146/118/4

TraceFoodWiki, http://www.tracefood.org/index.php/Main_Page

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ323 (28.08.2013)

1. Introduction to the food adulteration topic.

2. Traditional procedures applied for proof of food adulteration.

3. Recent analytical strategies used for proof of food and nutraceuticals adulteration I.

4. Recent analytical strategies used for proof of food and nutraceuticals adulteration II.

5. Application of chemometric tools for effective disclosure of food and nutraceuticals adulteration.

6. Adulteration of food products of vegetable origin and beverages, case study.

7. Adulteration of food products of animal origin, case study.

8. Adulteration of nutraceuticals.

9. Authentication of technological procedures used in food production.

10. Proof of genetically modified food products in food chains.

11. Traceability in food chains, introduction to the topic.

12. Principles of global food traceability.

13. Role and activity of inspectorates in detection of food and nutraceuticals adulteration.

14. Communication with consumers on risks associated with food adulteration and related legislative requirements.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: TAJ323 (28.08.2013)

Food Chemistry, Analysis of Food and Natural Products, Introduction to Food Legislation

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 20
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 30