PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Suroviny z obnovitelných zdrojů - N342002
Anglický název: Raw materials from Sustainable Sources
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 120 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Wimmer Zdeněk prof. Ing. DrSc.
Je záměnnost pro: B342002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na výuku možností využití surovin z obnovitelných zdrojů v organické a farmaceutické syntéze a v potravinářské výrobě. Předmět také představuje alternativní způsoby přípravy či výroby chemických a farmaceutických surovin, dnes běžně získávaných z ropy, z obnovitelných zdrojů. Předmět se zaměřuje na vybrané spektrum přírodních surovin, především na sacharidy a tuky, zatímco ostatním surovinám z obnovitelných zdrojů se věnuje pouze okrajově. Jelikož součástí předmětu jsou i sladké a hořké sloučeniny, jedním tématem předmětu jsou i přírodní a syntetická intenzivní sladidla.
Poslední úprava: TAJ342 (14.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Využít surovin z obnovitelných zdrojů pro syntézu látek a surovin dnes běžně získávaných z ropy

Navrhnout syntézu běžných surovin alternativními způsoby

Využít obnovitelných zdrojů pro získání či výrobu potravinářských doplňků či farmaceutických a jiných chemických surovin

Poslední úprava: TAJ342 (14.11.2012)
Literatura -

Z: Wimmer Z.: Přednášky

Z: Staněk J.: Monosacharidy, ČSAV, Praha, 1960

Z: Staněk J., Černý M., Pacák J.: Oligosacharidy, ČAV, Praha, 1962

D: The Polysaccharides, Volume 2 (Editor: G. O. Aspinal), Academic Press (1983),0120656027

D: The Polysaccharides, Volume 3 (Editor: G. O. Aspinal), Academic Press (1983),

D: Carbohydrate Chemistry (E. A. Davidson), Holt, Rinehart & Winston (1967)

D: Natural Products from Plants (Editors: P. B. Kaufman, L. J. Cseke, S. Warber, J. A. Duke, H. L. Brielmann), CRC Press (1999),0849329760

D: Biermann U. a spol.: New Syntheses with Oils and Fats as Renewable Raw Materials for the Chemical Industry. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 39, 2206-2224 (2000),10.1002/1521-3773(20000703)

Poslední úprava: TAJ342 (18.11.2012)
Studijní opory -

Poznámky k přednáškám

Poslední úprava: TAJ342 (26.09.2013)
Sylabus -

1. Úvod k předmětu, obnovitelné zdroje energie, definice tuků a sacharidů, teorie sladké chuti

2. Přírodní sladidla (sacharosa, glukosa, fruktosa, alditoly) a přírodní intenzivní sladidla; přehled nejdůležitějších synthetických sladidel

3. Chemické transformace sacharosy

4. Biochemické transformace sacharosy

5. Využití glukosy

6. Využití fruktosy

7. Celulosa: výroba a použití

8. Průmysl etherů a esterů celulosy

9. Škrob, modifikace, využití

10. Chitin, pektiny, hemicelulosy

11. Gumy a slizy

12. Glykogen a některé minoritní polysacharidy; Lignin: výroba, použití

13. Mastné kyseliny a jejich přírodní deriváty: synthetické využití (část 1)

14. Mastné kyseliny a jejich přírodní deriváty: synthetické využití (část 2)

Poslední úprava: TAJ342 (14.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie II nebo Bioorganická chemie přírodních látek

Poslední úprava: TAJ342 (16.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 25
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Ústní zkouška 80

 
VŠCHT Praha