PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Technologický projekt - N352015
Anglický název: Technological Project
Zajišťuje: Děkanát FPBT (352)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Pour Vladimír Ing. CSc.
Štětina Jiří doc. Ing. CSc.
Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: M352007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na praktické využití poznatků předmětů potravinářské chemie, technologie a procesů při řešení konkrétních modelových technologických úkolů. V rámci předmětu studenti absolvují formou laboratorních cvičení blokově celkem 6 technologických úloh, z nichž jsou 3 úlohy povinné a 3 úlohy jsou volitelné podle zaměření studentů. Úlohy zahrnují charakterizaci suroviny, sledování průběhu technologického procesu a hodnocení výrobku.
Poslední úprava: TAJ352 (20.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Analyzovat složky potravin a potravinářských surovin různými metodami a technikami, jež se uplatňují v provozní praxi.

Provést a vyhodnotit technologický pokus zaměřený na sledování vlivu vlastností surovin nebo podmínek procesu zpracování na jakost výrobku.

Aplikovat znalosti předmětů potravinářských procesů, chemie a technologie při řešení konkrétních technologických úkolů.

Poslední úprava: TAJ352 (20.11.2012)
Literatura -

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Technologie potravin - Přehled tradičních potravinářských výrob. Key Publishing Ostrava, 565 stran, ISBN 978-80-7418-145-0

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob. Key Publishing Ostrava, 494 stran, ISBN 978-80-7418-086-6.

D: Asadi M. (2007): Beet-Sugar Handbook. Willey-Interscience a John Willey and Sons, Inc., Publication. 866 stran. ISBN 0-471-76347-0.

D: Minifie B.W.(1999): Chocolate, Cocoa and Confectionery - Science and Technology, Aspen Publishers Inc., ISBN-0-8342-1301-X.

D: Bylund G. (1995):Dairy Processing Handbook. Tetra Pak Processing Systems AB Lund Sweden, 436 stran.ISBN 9163134276.

D: Bockisch M.(1998): Fats and Oils Handbook. AOCS Press Champaign Ill., 838 stran, ISBN 0-935315-82-9

D: Pipek,P.: Technologie masa I. 4.přepr. vydání, Kostelecké uzeniny. Praha 1995, 334 s. ISBN 890-7080-174-3.

D: Pipek,P.: Technologie masa II. 1.ed. Karmelitánské nakladatelství, Praha, 1998, 360 s. ISBN 80-7192-283-8.

D: Be-Miller J., Whistler R.(2009): Starch - Chemistry and Technology, Academic Press, 880 stran, ISBN 978-0-12-746275-2

D: Somogyi L.P., Ramaswamy H.S. , Hui Y.H.(1996): Processing Fruits: Science and Technology, Volume 1, Biology principles and applications, Technomic, ISBN1-56676-362-2.

D: Somogyi L.P., Ramaswamy H.S. , Hui Y.H.(1996): Processing Fruits: Science and Technology, Volume 2, Major processed products, Technomic, 1996, ISBN 1-56676-383-5.

D: Smith D.S., Cash J.N., Nip W.-K., Hui Y.H.(1997): Processing Vegetables: Science and Technology, Technomic, ISBN 1-56676-507-2.

Poslední úprava: Štětina Jiří (20.09.2013)
Studijní opory -

E-learningový kurz

Poslední úprava: Štětina Jiří (11.09.2018)
Sylabus - angličtina

1. Isolation of food ingredients by membrane processes.

2. Continuous pasteurization and sterilization of liquid foods.

3. Measurement of thermal pasteurization and heat-sterilizing regime of food in packaging.

4. Preparation of fondant sweets and their analysis.

5. Operational quality test of flour, dough and bakery products.

6. Production of extruded cereal food.

7. Production of fresh cheese. Production of yoghurt.

8. Refining and identification of unknown vegetable oil.

9. Preparation and analysis of margarine emulsion.

10.Preparation and analysis of a cosmetic product or a liquid detergent.

11.Production of dried and frozen foods. Production of fruit spreads.

12.Production of minimally processed vegetables and fruits.

13.Identification of falsification of products based on fruit and vegetables.

14.Production of meat products.

Poslední úprava: Štětina Jiří (26.09.2013)
Studijní prerekvizity -

N321003 Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob

N324028 Principy úchovy potravin

N352013 Technologie potravin oboru I

N352014 Laboratoř oboru

Poslední úprava: Štětina Jiří (20.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 3 84
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 40
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha