PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Projekt volba tématu závěrečné práce - N352017
Anglický název: Project - the Choice of Topic of Bachelor Thesis
Zajišťuje: Děkanát FPBT (352)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, --- [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Melzoch Karel prof. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Melzoch Karel prof. Ing. CSc. (20.02.2020)
Nástroj pro předběžný výběr téma závěrečné práce.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Melzoch Karel prof. Ing. CSc. (20.02.2020)

Předběžné přiřazení studenta k téma závěrečné práce. Seznámení vedoucího práce se studentem.

Sylabus
Poslední úprava: Melzoch Karel prof. Ing. CSc. (24.02.2020)

Studenti bakalářského studijního programu si v předposledním ročníku vybírají nezávazně téma / oblast pro svoji závěrečnou práci

Student si zvolí téma a následně kontaktuje vyučujícího, který téma vypsal k individuálnímu pohovoru a upřesnění tématu.

Orientační přihlašování probíhá v letním semestru. Student musí kontaktovat vyučujícího nejpozději do konce dubna.

 
VŠCHT Praha