PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Předtermín SZZ - N352052
Anglický název: x
Zajišťuje: Děkanát FPBT (352)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: vypsat termín zkoušky mohou všechny katedry
Termíny zkoušek   Rozvrh   
 
VŠCHT Praha