PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Analytická chemometrika - N402042
Anglický název: Chemometrics in Analytical Chemistry
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M402018
Pro druh:  
Garant: Kania Patrik Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M402018, AM402018
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kania Patrik Ing. Ph.D. (24.10.2015)
Předmět je zaměřen na pochopení základních statistických metod a jejich používání v analytické chemii a klinické biochemii.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: SUCHANEM (03.09.2013)

Studenti budou umět:

Používat základní statistické metody vyhodnocování měření

Optimalizovat metodu měření

Používat kalibrační křivku

Používat kontingenční tabulky

Literatura -
Poslední úprava: Kania Patrik Ing. Ph.D. (24.10.2015)

Z: Miloslav Suchánek:KVALIMETRIE 16 Statistické metody v metrologii a analytické chemii, EURACHEM-ČR 2009, ISBN 80-86322-04-1

Studijní opory -
Poslední úprava: Kania Patrik Ing. Ph.D. (24.10.2015)

Budou zasílány e-mailem.

Sylabus -
Poslední úprava: SUCHANEM (03.09.2013)

1. Náhodný výběr a jeho charakteristika

2. Testování hypotéz

3. Testování hypotéz

4. Neparametrické charakteristiky

5. Neparametrické charakteristiky

6. Kontingenční tabulky

7. Optimalizační metody

8. Analýza rozptylu

9. Analýza rozptylu

10. Faktoriální pokusy

11. Simplexová metoda

12. Metoda největšího spádu

13. Kalibrace analytické metody

14. Nejistoty měření

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kania Patrik Ing. Ph.D. (24.10.2015)

Matematika

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kania Patrik Ing. Ph.D. (24.10.2015)

průběžné zápočtové testy, závěrečný zkouškový test

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Průběžné a zápočtové testy 50

 
VŠCHT Praha