PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Semestrální práce oboru analytická chemie III - N402048
Anglický název: Analytical Chemistry: Semestral Work III
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Vosmanská Magda Ing. CSc.
Kaňa Antonín doc. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Vosmanská Magda Ing. CSc. (04.01.2018)
Studenti si praktickou formou výuky ověří znalosti klasických chemických metod a seznámí se i s moderními instrumentálními metodami prvkové analýzy spolu se získáním vyšší úrovně dovednosti přípravy vzorku a analýzy minerálních surovin a hornin.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: VED402 (30.11.2012)

Studenti budou umět:

řešit komplexní analýzu anorganického materiálu - různé způsoby rozkladů a použití vhodné analytické techniky

Literatura -
Poslední úprava: Vosmanská Magda Ing. CSc. (04.01.2018)

Návody pro Laboratoře atomové absorpční spektroskopie.

Studijní opory -
Poslední úprava: Vosmanská Magda Ing. CSc. (04.01.2018)

J. Doležal, P. Povondra, Z. Šulcek: Rozklady zájladních anorganických surovin, SNTL 1966

Sylabus -
Poslední úprava: Vosmanská Magda Ing. CSc. (29.05.2019)

1. Stanovení tvrdosti různých vzorků vody

2. Stanovení obsahu Ca a Mg chelatometrickou titrací ve vodě i hornině po rozkladu

3. Stanovení obsahu K, Na a Al metodou AAS po rozkladu směsí kyseliny fluorovodíkové a sírové v platinové misce

4. Stanovení obsahu zlata po odstranění síry vyžíháním a rozkladu vzorku lučavkou královskou na topné desce metodou hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)

5. Stanovení obsahu stopových kovů (Al, Cd, Co, Cu, Fe, Mo, Pb, Tl, Zn) a arsenu po rozkladu vzorku v mikrovlnném zařízení směsí kyseliny dusičné a fluorovodíkové (metodu AAS nebo ICP-MS si studenti zvolí podle obsahu daného prvku

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: VED402 (27.06.2013)

Analytická chemie I

Analytická chemie II

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50

 
VŠCHT Praha