PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Semestrální práce oboru molekulární analytická a fyzikální chemie II - N402101
Anglický název: Molecular Analytical and Physical Chemistry: Semestral Work II
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Třída: Specializační laboratoř
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: SMIDOVAL (06.12.2012)
V rámci tohoto předmětu studenti pracují pod vedením svého školitele diplomové práce a věnují se teoretické přípravě i laboratorním experimentům.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: VED402 (04.10.2013)

Studenti budou umět:

řešit zadaný problém z oboru molekulární analytická a fyzikální chemie.

Literatura -
Poslední úprava: VED402 (04.10.2013)

Studenti si literaturu vyhledávají samostatně pro řešení daného projektu.

Studijní opory -
Poslední úprava: VED402 (04.10.2013)

Žádné.

Sylabus -
Poslední úprava: VED402 (04.10.2013)

1.-14. Práce na zadaném projektu pod dohledem příslušného vedoucího diplomové práce.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: VED402 (04.10.2013)

Semestrální práce oboru molekulární analytická a fyzikální chemie I.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Práce na individuálním projektu 2 56
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100

 
VŠCHT Praha