PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Klasické experimenty fyzikální chemie z pohledu počítačových simulací - N403049
Anglický název: Experiments of Physical Chemistry in Light of Computer Simulations
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Heyda Jan RNDr. Mgr. Ph.D.
Je záměnnost pro: M403021
Termíny zkoušek   Rozvrh   
 
VŠCHT Praha