PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Chemické inženýrství II - N409003A
Anglický název: Chemical Engineering II
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Výuka probíhá jen v ZS, předmět lze zapsat jen studentům s platným zápočtem
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing.
Šnita Dalimil prof. Ing. CSc.
Schreiber Igor prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N409003, N409503
Je záměnnost pro: N409003, B409002, AB409002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Seznamuje studenty s popisem procesů v průmyslových výrobách a s jeho využitím při výpočtech jednotkových operací. Navazuje na kurz Chemické inženýrství I
Poslední úprava: Moucha Tomáš (01.10.2013)
Výstupy studia předmětu -

Absolvent kurzu Chemické inženýrství II bude schopen analyzovat posloupnost jednotlivých procesů v průmyslové výrobě a nalézt klíčový proces, jehož modifikací lze například zvýšit výrobní kapacitu (urychlení procesu, posun rovnováhy apod.) Znalosti nabyté v předmětu jsou zobecnitelné a uplatní se i při úpravách technologií používajících jiné jednotkové operace, než na kterých se student metodiku práce naučil.

Poslední úprava: Moucha Tomáš (01.10.2013)
Literatura -

Texty potřebných kapitol z uvedené literatury jsou dostupné na www.uchi.cz

Lubomír Neužil, Vladimír Míka

CHEMICKÉ INŽENÝRSTVÍ I

VŠCHT Praha 1998

Vladimír Míka, Lubomír Neužil

CHEMICKÉ INŽENÝRSTVÍ II

VŠCHT Praha 1999

Dalimil Šnita a kol.

PŘÍKLADY A ÚLOHY Z CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ I,II

VŠCHT Praha 2002

Poslední úprava: Moucha Tomáš (01.10.2013)
Studijní opory -

pracovni materialy na www.vscht.cz/uchi

učební texty

texty výpočetních úloh

obrazový materiál přednášek

seznam úloh řešených na cvičení

Poslední úprava: Moucha Tomáš (01.10.2013)
Sylabus -

1. Usazování, fluidace a rozdělení dob prodlení v průtočných zařízeních (RTD)

2. Kontinuální rektifikace-entalpické výpočty, vsádková rektifikace-režimy provozu

3. Extrakce kapalin s omezeně mísitelnými nosnými fázemi, extrakce pevných látek

4. Sdílení hmoty a tepla I: mechanismy sdílení tepla, zákony difúze

5. Sdílení hmoty a tepla II: přestup a prostup hmoty, analogie sdílení hmoty a tepla

6. Procesy se spojitým stykem fází: hydrodynamika a popis přenosu hmoty a tepla

7. Účinek výměníků hmoty a tepla při kontinuálním a stupňovém styku fází

8. Membránové procesy I: řídící mechanismy jednotlivých typů procesů

9. Membránové procesy II: typy membrán a membránových modulů

10. Reaktory I: reakční kinetika, výpočty kaskády průtočných míchaných reaktorů

11. Reaktory II: trubkové reaktory, entalpické bilance jednotlivých typů reaktorů

12. Vícečlenné odparky - hmotnostní a entalpická bilance. Typy krystalizátorů.

13. Rezerva

14. Rezerva

Poslední úprava: SMIDOVAL (29.03.2007)
Studijní prerekvizity -

Matematika I

Poslední úprava: Moucha Tomáš (01.10.2013)
 
VŠCHT Praha