PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Technická termodynamika - N409023A
Anglický název: Technical Thermodynamics
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Basařová Pavlína doc. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: M409002, AM409002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: SMIDOVAL (29.03.2007)

1. Kritické chování čistých látek, odhad kritických vlastností

2. Viriální stavová rovnice, kubické stavové rovnice (pro čisté látky)

3. Teorém korespondujících stavů (TKS),ac. faktor, generalizované stavové rovnice

4. Termodynamické vlastnost látek ve stavu ideálního plynu

5. Doplňkové funkce, termod.vlastnosti reálných tekutin z TKS a stavových rovnic

6. Rovnováhy v jednosložkových systémech,tenze páry,výparná entalpie

7. Směsi tekutin, směšovací pravidla, pseudokritické a pseudoredukované veličiny

8. Stavové chování směsí tekutin

9. Termodynamické vlastnosti směsí tekutin

10. Směšovací a dodatkové veličiny,fugacitní a aktivitní koeficient složky ve směsi

11. Rovnováha kapalina-pára ve vícesložkové směsi

12. Rovnováha kapalina-kapalina a kapalina-plyn

13. Chemická rovnováha, vliv chemické reakce na rozpustnost plynu v kapalině

14. Odhad transportních vlastností tekutin

 
VŠCHT Praha