PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Předdiplomní laboratoř oboru - N409040
Anglický název: Prediploma Laboratory
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M409006
Pro druh:  
Garant: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Lindner Jiří Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: M409006, AM409006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Lindner Jiří Ing. Ph.D. (19.11.2012)
Náplní předmětu je samostatná odborná práce na vybraném výzkumném projektu na Ústavu chemického inženýrství. Téma si volí student z aktuální nabídky ústavu, obvykle v práci na tomtéž tématu pokračuje i během řešení diplomové práce. Cílem předmětu je hlouběji zapojit studenty do výzkumné činnosti ústavu, seznámit je se zásadami vědecké práce, metodami získávání a zpracování dat a se způsoby prezentace výsledků odborné činnosti.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Lindner Jiří Ing. Ph.D. (19.11.2012)

Studenti budou umět:

  • samostatně se podílet na konkrétním výzkumném projektu
  • aktivně pracovat s literaturou (samostatně prováděné rešerše)
  • aplikovat poznatky nabyté během studia při vlastním výzkumu
  • prezentovat získané poznatky
Literatura -
Poslední úprava: Lindner Jiří Ing. Ph.D. (07.10.2013)

Individuální dle zaměření projektu.

Studijní opory -
Poslední úprava: Lindner Jiří Ing. Ph.D. (07.10.2013)

Individuální dle zaměření projektu.

Sylabus -
Poslední úprava: Lindner Jiří Ing. Ph.D. (19.11.2012)

1.-14. Samostatná odborná práce ve výzkumných laboratořích

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Lindner Jiří Ing. Ph.D. (07.10.2013)

Chemické inženýrství I a II.

Semestrální projekt I a II.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 5 140
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100

 
VŠCHT Praha