PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Semestrální projekt oboru IV - N409047
Anglický název: Semestral Project IV
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Lindner Jiří Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (22.08.2013)
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat arkticky poznatky z předmětu Chemické inženýrství a Informatika na složitější reálné problémy. Postup řešení je následující: analýza problému, výběr metody řešení, vyhledání potřebných dat a vlastní řešení problému. Studenti výsledky práce obhajují při závěrečné ústní prezentaci.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (22.08.2013)

Studenti budou umět:

Samostatně řešit konkrétní chemicko-inženýrskou úlohu.

Vyhledat dostupná data z elektronických databází.

Prezentovat výsledky řešení problému.

Literatura -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (22.08.2013)

D:Chemické inženýrství I, skripta VŠChT

D:Couper J.R,Penney W.R.,Fair J.R., Stanley M. Walas S.M., Chemical Process Equipment,Elsevier Inc.,2009,ISBN 9780123725066.

Studijní opory -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (22.08.2013)

http://www.vscht.cz/uchi/e_tabulky/index.html

Sylabus -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (22.08.2013)

1. Zadání projektu

2. Samostatné řešení projektu a konzultace postupu.

3. Obhajoba výsledků při ústní prezentaci.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (22.08.2013)

Chemické inženýrství I a II, Chemická informatika

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 7
Práce na individuálním projektu 1.7 48
2 / 2 55 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100

 
VŠCHT Praha