PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Chemické technologie pro procesní inženýrství - N409059
Anglický název: Chemical Technologies for Process Engineers
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Rejl František doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M409011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Students will recognize some of the technology from chemical industry and processing petroleum, with principle the manufacturing, with technological ordering machines and equipments. Part of the description these technics is their influence on pollution life environment and using methods to protection of the living environment.
Poslední úprava: HOVORKAF (28.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Technologii vybraných výrob z oblasti chemického průmyslu a petrochemie

Používaná opatření a technologie k minimalizaci negativních vlivů používaných chemických technologií a životní prostředí

Poslední úprava: HOVORKAF (16.11.2012)
Literatura -

elektronické přednášky na www.vscht.cz/uchi

Poslední úprava: HOVORKAF (16.11.2012)
Studijní opory -

W. Büchner, R Schliebs, G. Winter, K.H. Büchel: Průmyslová anorganická chemie, SNTL (1991)

K Weissermel, H.J. Arpe: Průmyslová organická chemie, SNTL (1984)

Poslední úprava: HOVORKAF (04.10.2013)
Sylabus - angličtina

1. Chemical industry in Czech republic.. Technological flow-sheets.

2. Tubing nets and their equipments

3. Standard types of processionary arrangements

4. Construction materiáls

5. Commercial gases.

6. Water - manufacturing of the drinking water and the waste-water treatment

7. Electrochemical and electrothermal processes

8. Production of sulfuric acid

9. Production of amonia and nitric acid

10. Mineral fertilizers

11. Chemical treatment of coal

12. Production pig iron and non-ferrous metals

13. Chemical treatment of petroleum and cracking

14. The example of technology from petrochemical idustry - ethylene unit

Poslední úprava: HOVORKAF (28.08.2013)
Vstupní požadavky

Úvod do chemických technologií

Chemické inženýrství

Chemický průmysl a životní prostředí

Poslední úprava: HOVORKAF (16.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství I a II

Úvod do chemických technologií

Poslední úprava: HOVORKAF (28.08.2013)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zápočet a zkouška písemnou formou

Poslední úprava: HOVORKAF (16.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 0 112 / 0
 
VŠCHT Praha