PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Chemické inženýrství B - N409063
Anglický název: Chemical Engineering B
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B409004
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/uchi/ped/bc03.html
Garant: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D.
Lindner Jiří Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B409004
Anotace -
Poslední úprava: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D. (19.11.2012)
Dvousemestrální předmět Chemické inženýrství A/B pro obor Chemie je zaměřen na dovednosti užitečné při vývoji nových technologických procesů v kontextu průmyslového R&D, zejména pak při přenosu procesu z laboratorního do provozního měřítka. Studenti se seznámí s elementárními jevy sdílení hmoty, tepla a hybnosti, dále pak s principy činnosti a výpočetními postupy pro návrh jednotlivých typů aparátů (chemické reaktory, separační zařízení, zařízení pro hydrodynamické, částicové a tepelné procesy), a konečně s metodologií pro syntézu celého procesu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D. (19.11.2012)

Studenti budou umět:

Popsat principy vybraných jednotkových operací v chemicko-technologických procesech

Provádět orientační výpočty návrhové i kontrolní u vybraných jednotkových operací

Navrhovat jednodušší technologické procesy a diskutovat jejich parametry

Literatura -
Poslední úprava: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D. (30.09.2013)

Z: Schreiberová a kol.: Chemické inženýrství I, skriptum VŠCHT v Praze, 3. vyd. 2011

D: J. R. Couper et al.: Chemical Process Equipment Selection and Design, Butterworth-Heinemann, 2010

D: Holdich, R.: Fundamentals of Particle Technology, Midland Information Technology & Publishing, Shepshed, U. K. 2002, ISBN 0-9543881-0-0

Studijní opory -
Poslední úprava: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D. (19.11.2012)

http://www.vscht.cz/uchi/ped/chi/chi.ab.materialy.html

Sylabus -
Poslední úprava: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D. (30.09.2013)

1. Chemické reaktory I (ideálně promíchávaný reaktor vsádkový a průtočný, reaktor s pístovým tokem, látková a enthalpická bilance).

2. Chemické reaktory II (vícefázové reaktory, heterogenní katalýza, stabilita reaktoru).

3. Základy sdílení hmoty (konvekce a difuse, analogie mezi sdílením hmoty a tepla). Typy výměníků hmoty (stupňový a spojitý kontakt fází). Bilance rovnovážného separačního stupně.

4. Kapalinová extrakce: extraktory, jednostupňová, opakovaná a protiproudá extrakce.

5. Absorpce, typy absorbérů, počet rovnovážných stupňů, výška výplně.

6. Destilace a rektifikace I (mžiková a vsádková destilace binárních směsí).

7. Destilace a rektifikace II (kontinuální rektifikace binárních a vícesložkových směsí, návrh destilační kolony).

8. Základy adsorpce a chromatografie.

9. Základy membránových separačních procesů.

10. Mechanické procesy: mletí.

11. Mechanické procesy: granulace.

12. Základy procesního designu (strategie výběru jednotkových operací a aparátů, syntéza procesu, konceptuální a detailní návrh procesu).

13. Zvětšování měřítka (laboratorní sbběr dat, výpočetní vs. experimentální scale-up).

14. Srhuntí a porovnání jednotkových operací

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D. (19.11.2012)

Chemické inženýrství A

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1,5 42
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 60
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha