Chemické inženýrství I - N409502
Anglický název: Chemical Engineering I
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Hasal Pavel prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: N409002, AB409001, B409001, N409002A
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus

1. Základní pojmy. Systémy. Základy bilancování. Bilance hmotnosti a látkového množství.

2. Bilancování energie, enthalpie a hybnosti. Bernoulliova rovnice a rovnice hydrostatiky.

3. Tok tekutin potrubím. Doprava tekutin, čerpadla. Tok tekutin vrstvou zrnitého materiálu.

4. Filtrace, typy filtrů, rychlost filtrace. Usazování, usazovací rychlost, typy usazováků.

5. Fluidace, fluidační zařízení, popis fluidní vrstvy. Míchání, míchací zařízení. Doba prodlení.

6. Sdílení tepla vedenín, prouděním a sáláním. Přestup a prostup tepla, součinitel přestupu.

7. Výměníky tepla: typy a výpočty výměníků. Odparky: typy, bilancování. Krystalizace.

8. Difusní separační procesy. Výměníky hmoty. Rovnovážný separační stupeň.

9. Membránové separační procesy, typy membrán a modulů, hybné síly, výpočty modulů.

10. Kapalinová extrakce: extraktory, jednostupňová, opakovaná a protiproudá extrakce.

11. Rovnovážná a diferenciální destilace binárních směsí. Rektifikace binární směsi.

12. Absorpce, typy absorbérů, počet rovnovážných stupňů, výška výplně. Adsorpce.

13. Sušení pevných látek, enthalpický diagram vlhkého vzduchu, vsádkové a kontinuální suš.

14. Chemické reaktory a bioreaktory, základní typy. Bilance látkového množství a enthalpie.

Poslední úprava: SMIDOVAL (09.05.2005)