PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Matematické základy optimálního řízení a teorie her - N413015
Anglický název: Mathematical Fundamentals of Optimal Control and Games Theory
Zajišťuje: Ústav matematiky (413)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: M413009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (20.11.2012)
Předmět je zaměřen na schopnost formulace úloh optimálního řízení nelineárních dynamických systémů. Po základech variačního počtu jsou formulovány základy principu maxima a numerické metody řešení výsledné úlohy. Řešeny vybrané chemicko-inženýrské problémy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (20.11.2012)

Studenti budou umět: Formulovat jednoduché problémy návrhu optimálního řízení dynamických modelů a navrhnout metody jejich řešení.

Literatura -
Poslední úprava: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (20.11.2012)

Z: Kubíček M.: Optimalizace inženýrských procesů. SNTL Praha 1986. ISBN 05-098-86

D: dodávána individuálně podle zadání projektu

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (27.08.2013)

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-558-7/pages-img/005.html (přístupné pouze z domény vscht.cz)

Metody výuky -
Poslední úprava: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (20.11.2012)

Přednáška a cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)

1. Základy variačního počtu.

2. Eulerova rovnice.

3. Podmínky transverzality. Přímé metody.

4. Princip maxima.

5. Formulace úlohy a nutné podmínky.

6. Úloha syntézy.

7. Úloha s pohyblivými konci a podmínky transverzality.

8. Chemicko - inženýrská formulace.

9. Optimální teplotní profil v reaktoru.

10. Numerické algoritmy pro optimální řízení.

11. Gradientní metoda v prostoru funkcí.

12. Hry a rozhodovací situace a jejich matematické modely.

13. Hry v normálním tvaru. Maticové hry. Rovnovážné strategie.

14. Hry v explicitním tvaru. Vyhrávací strategie.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (20.11.2012)

Matematika I, Matematika II

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 30
Průběžné a zápočtové testy 10
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha