PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diskrétní matematika - N413018
Anglický název: Discrete Mathematics
Zajišťuje: Ústav matematiky (413)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, KZ [HT]
Počet míst: 8 / 8 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Turzík Daniel doc. RNDr. CSc.
Třída: Předměty pro matematiku
Je záměnnost pro: B413011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je určen všem studentům bakalářského studia, zejména studentům se zaměřením na informatiku. Studenti se seznámí se základními pojmy a postupy diskrétní matematiky využívanými v informatice.
Poslední úprava: VED413 (04.09.2013)
Výstupy studia předmětu -

Měkké kompetence:

1. Zvládnutí základních pojmů diskrétní matematiky

2. Znalost a pochopení základních postupů

Poslední úprava: Turzík Daniel (19.11.2012)
Literatura -

Z: Turzík, Pavlíková: Diskrétní matematika, skripta, VŠCHT Praha, 2007, ISBN:978-80-7080-667-8

Poslední úprava: Turzík Daniel (19.11.2012)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/mat/ZMO/Kap3.mws

http://teorie-grafu.cz/

Poslední úprava: TAJ413 (25.06.2013)
Metody výuky -

Přednášky a cvičení.

Poslední úprava: TAJ413 (11.07.2013)
Sylabus -

1.Množiny, relace, uspořádané množiny.

2.Základní kombinatorické pojmy.

3.Počítání objektů.

4.Základy logiky. Booleovské funkce.

5.Číselné soustavy a konečná tělesa.

6.Základní pojmy teorie grafů.

7.Stromy.

8.Cesty v grafech. Úloha nejkratší cesty.

9.Eulerovské a Hamiltonovské grafy.

8.Kostra grafu. Hladový algoritmus.

9.Rychlé třídění.

10.Rovinné grafy a jejich charakteristika.

11.Barevnost.

12.Problém 4 barev.

13.Teorie složitosti. Problémy třídy P a NP. Dobrá charakteristika.

14. Aplikace grafů v teorii her. Jádro grafu. Vyhrávající strategie. Hra NIM.

Poslední úprava: Turzík Daniel (19.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Matematika I

Poslední úprava: TAJ413 (11.07.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Zkouškový test 50

 
VŠCHT Praha