PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy podnikového financování - N437016
Anglický název: Foundations of Enerprise Financing
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 10 / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety
Garant: Klečka Jiří Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ437 (26.06.2013)
Předmět představuje základní cíle a formy finančního řízení podniků, seznamuje s finanční strukturou podniku a základy finanční analýzy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Klečka Jiří Ing. Ph.D. (10.09.2015)

Student bude umět:

Orientovat se v základních účetních výkazech

Provést jednoduchou finanční analýzu

Aplikovat základní metody hodnocení investic a rozhodovat o způsobech pořízení investic

Navrhnout rozdělení výsledku hospodaření podniku

Orientovat se v základních formách podnikání v ČR a v právním rámci podnikání

Literatura -
Poslední úprava: Klečka Jiří Ing. Ph.D. (13.09.2016)

Z: Scholleová, H., Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy (2. vydání), Grada, Praha 2012, ISBN 978-80-247-4004-1

D: Kislingerová, E., a kol., Manažerské finance (3. vydání), C. H. Beck, Praha 2010, ISBN 978-80-7400-194-9

Studijní opory -
Poslední úprava: Klečka Jiří Ing. Ph.D. (10.09.2015)

http://www.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=Ho_vzw_M-5QC&oi=fnd&pg=PP2&dq=Z%C3%A1klady+podnikov%C3%A9ho+financov%C3%A1n%C3%AD&ots=nzWQr5pdSE&sig=rH9qVgff2YBuOSgJ2pZog_ZJMQc&redir_esc=y#v=onepage&q=Z%C3%A1klady%20podnikov%C3%A9ho%20financov%C3%A1n%C3%AD&f=false

http://scholar.google.cz

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Klečka Jiří Ing. Ph.D. (15.09.2019)

1. Target and Forms of the Financial Management, Data Sources

2. Principle of Time Value Theory

3. Business Companies as Legal Entities, the influence of the Legal Form to Corporate Financing

4. Assets and Capital Structure of the Company, Long-Term Assets, Depreciation

5. Equity, Distribution of Profit

6. Liabilities and Other Sources of Financing

7. Financial Leverage, Operating Leverage

8. Working Capital

9. Investment

10. Financial Management and Budgeting

11. Principle of the Financial Analyse

12. New Indicators of Business Efficiency and Value

13. Tax system, Social Security System

14. Personal and Corporate Income Taxes

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Soukupová Věra Ing. CSc. (14.11.2012)

Předpokládá se znalost základů účetnictví.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ437 (26.06.2013)

Podniková ekonomika

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Klečka Jiří Ing. Ph.D. (10.09.2015)

V 8. a 14. týdnu absolvují studenti průběžný test, kumulativní 50% úspěšnost je podmínkou získání zápočtu. Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha