PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy podnikového financování - N437016
Anglický název: Foundations of Enerprise Financing
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 10 / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety
Garant: Klečka Jiří Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět představuje základní cíle a formy finančního řízení podniků, seznamuje s finanční strukturou podniku a základy finanční analýzy.
Poslední úprava: TAJ437 (26.06.2013)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

Orientovat se v základních účetních výkazech

Provést jednoduchou finanční analýzu

Aplikovat základní metody hodnocení investic a rozhodovat o způsobech pořízení investic

Navrhnout rozdělení výsledku hospodaření podniku

Orientovat se v základních formách podnikání v ČR a v právním rámci podnikání

Poslední úprava: Klečka Jiří (10.09.2015)
Literatura -

Z: Scholleová, H., Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy (2. vydání), Grada, Praha 2012, ISBN 978-80-247-4004-1

D: Kislingerová, E., a kol., Manažerské finance (3. vydání), C. H. Beck, Praha 2010, ISBN 978-80-7400-194-9

Poslední úprava: Klečka Jiří (13.09.2016)
Studijní opory -

http://www.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=Ho_vzw_M-5QC&oi=fnd&pg=PP2&dq=Z%C3%A1klady+podnikov%C3%A9ho+financov%C3%A1n%C3%AD&ots=nzWQr5pdSE&sig=rH9qVgff2YBuOSgJ2pZog_ZJMQc&redir_esc=y#v=onepage&q=Z%C3%A1klady%20podnikov%C3%A9ho%20financov%C3%A1n%C3%AD&f=false

http://scholar.google.cz

Poslední úprava: Klečka Jiří (10.09.2015)
Sylabus - angličtina

1. Target and Forms of the Financial Management, Data Sources

2. Principle of Time Value Theory

3. Business Companies as Legal Entities, the influence of the Legal Form to Corporate Financing

4. Assets and Capital Structure of the Company, Long-Term Assets, Depreciation

5. Equity, Distribution of Profit

6. Liabilities and Other Sources of Financing

7. Financial Leverage, Operating Leverage

8. Working Capital

9. Investment

10. Financial Management and Budgeting

11. Principle of the Financial Analyse

12. New Indicators of Business Efficiency and Value

13. Tax system, Social Security System

14. Personal and Corporate Income Taxes

Poslední úprava: Klečka Jiří (15.09.2019)
Vstupní požadavky -

Předpokládá se znalost základů účetnictví.

Poslední úprava: SOUKUPOV (14.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Podniková ekonomika

Poslední úprava: TAJ437 (26.06.2013)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

V 8. a 14. týdnu absolvují studenti průběžný test, kumulativní 50% úspěšnost je podmínkou získání zápočtu. Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Poslední úprava: Klečka Jiří (10.09.2015)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha