PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Měření v ochraně životního prostředí - N444008
Anglický název: Measurement in Environmental Protection
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 1 [hodiny]
Počet míst: zimní:20 / 20 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Výuka probíhá pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kopecká Jitka Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kopecká Jitka Ing. Ph.D. (29.08.2017)
Předmět seznamuje studenty s měřicími přístroji využívanými při monitorování a ochraně životního prostředí. Jednotlivé aspekty životního prostředí lze charakterizovat různými fyzikálními či chemickými veličinami (např. velikost zrn půdy, koncentrace polutantů v ovzduší), o jejichž měření a měřicích metodách je diskutováno.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kopecká Jitka Ing. Ph.D. (29.08.2017)

Studenti budou umět:

Základní terminologii měřicí techniky.

Posoudit vhodnost daného měřicího přístroje či metody při monitorování životního prostředí.

Charakterizovat jednotlivé aspekty životního prostředí z pohledu fyzikálních a chemických veličin.

Literatura -
Poslední úprava: Kopecká Jitka Ing. Ph.D. (29.08.2017)

Lipták B. G.: Process Measurement and Analysis, 2003, CRC Press, ISBN 0849310830.

Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P.: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách, 2015, VŠCHT Praha

Bednář J.: Meteorologie: Úvod do studia dějů v zemské atmosféře, 2003, ISBN 80-7178-653-5

Skácel F., Tekáč V.: Analýza ovzduší, 2002, VŠCHT Praha, ISBN 80-7080-483-1

Studijní opory -
Poslední úprava: Kopecká Jitka Ing. Ph.D. (29.08.2017)

Přednášky jsou dostupné po přihlášení na stránkách Ústavu fyziky a měřicí techniky (ufmt.vscht.cz) v sekci Studijní opory.

Sylabus -
Poslední úprava: Kopecká Jitka Ing. Ph.D. (29.08.2017)

1. Základní terminologie oboru životní prostředí, jeho monitoringu a ochrany.

2. Základní terminologie oboru měřicí technika, vlastnosti měřicích přístrojů.

3. Úvod do meteorologie

4. Meteorologie: stanovení základních meteorologických veličin

5. Meteorologie: stanovení dalších meteorologických veličin

6. Vzduch: analýza plynných polutantů

7. Vzduch: stanovení pevných částic

8. Exkurze

9. Voda: stanovení fyzikálních vlastností

10. Voda: stanoveních chemického složení

11. Voda: laboratorní úloha

12. Půda: stanovení fyzikálních vlastností

13. Radioaktivita

14. Radioaktivita: laboratorní úloha

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kopecká Jitka Ing. Ph.D. (29.08.2017)

Fyzika I (N444001), Fyzikální chemie I (N403011)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kopecká Jitka Ing. Ph.D. (29.08.2017)

Úspěšné složení zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 4
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.3 8
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.6 18
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 24
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 110 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 5
Protokoly z individuálních projektů 10
Ústní zkouška 10

 
VŠCHT Praha