PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Laboratoř měřicí a řídicí techniky - N444020
Anglický název: Measuring and Control Engineering: Laboratory
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Fitl Přemysl Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Je záměnnost pro: B444009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na procvičení praktických dovedností z oblasti měřicí a řídicí techniky používané v chemických a potravinářských podnicích současnosti. V průběhu semestru se studenti seznámí s problematikou měření a regulace technologických veličin jako jsou teplota, tlak, výška hladiny a průtok; dále pak s vlastnostmi a praktickým ovládáním regulátorů typu P, PI , PID; základy použití a praktickou aplikací analýzy obrazu; základy logického řízení a programování jednoduchých programovatelných logických automatů; aplikací termografie a bezdotykového měření teploty.
Poslední úprava: Fitl Přemysl (19.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základní vlastnosti regulátorů typu P, PI, PID a možnosti jejich praktického použití při regulaci provozních veličin.

Vytvořit jednoduchý program pro programovatelný logický automat Siemens Logo!

Vyhodnotit obraz z pomocí nástrojů pro obrazovou analýzu.

Základní teorii a možnosti použití jednoduché termovizní techniky a bezdotykových teploměrů.

Základní teorii a použitelnost polovodičových senzorů plynných látek.

Poslední úprava: Fitl Přemysl (19.11.2012)
Literatura -

Z:Návody na laboratorní úlohy jsou přístupné po přihlášení v sekci elektronických pomůcek na stránkách ústavu 444 -> http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html

Poslední úprava: Fitl Přemysl (19.11.2012)
Studijní opory -

http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html

Poslední úprava: Fitl Přemysl (19.11.2012)
Sylabus -

1. Úvod, bezpečnost práce, základy regulace.

2. Bezdotykové měření teploty (BMT)

3. Měření a regulace hladiny (40)

4. Automatizace obrazové analýzy (OA)

5. Automatizace obrazové analýzy (OA)

6. Spojení polovodičového senzoru plynů s PC (PS)

7. Měření a regulace tlaku, teploty (GT, GP)

8. Měření a regulace průtoku, hladiny (GF, GL)

9. Regulace teploty elektronickým regulátorem (EQ)

10. Řízení technologického procesu logickými obvody (H)

11. Bezdrátové senzory technologických veličin (BS)

12. Programování jednoduchého logického automatu Logo! (PLC)

13. Programování jednoduchého logického automatu Logo! (PLC)

14. Náhrady

Poslední úprava: SMIDOVAL (14.12.2012)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Absolvování všech laboratorních prací s hodnocením jednotlivých prací nejhůře klasifikačním stupněm E.

Poslední úprava: Fitl Přemysl (19.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50
Průběžné a zápočtové testy 50

 
VŠCHT Praha