PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Počítačová grafika - N445006
Anglický název: Computer Graphics
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B445004
Pro druh:  
Garant: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D.
Je záměnnost pro: M445001, B445004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ445 (15.11.2012)
Cílem předmětu je podat základní informace o současné počítačové grafice a souvisejících tématech. Je zaměřen na porozumění a shopnost praktického uplatnění zásad tvorby, uchování a přenosu obrazových dat. Kromě teoretických poznatků je zaměřen na zvládnutí práce v rastrovém a vektorovém grafickém editoru.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.12.2012)

Studenti budou umět:

Správně využívat prostředků počítačové grafiky pro zvýšení názornosti sdělované informace při tvorbě tištěného i elektronického dokumentu

Používat rastrový i vektorový grafický editor k úpravě či pořízení obrazových dat

Vhodně používat různé grafické formáty

Literatura -
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.12.2012)

Z:Beneš B.,Sochor J.,Felkel P.,Žára J.,Moderní počítačová grafika,Computer Press,2005,9788025104545

D:Sobota B.,Milián J.,Grafické formáty,Kopp,1996,8085828588

D:Adobe Photoshop CS2,SoftPress,Praha,2005,8086497844

D:Fořt P.,Kletečka J.,AutoCad,Computer Press,2006,8025110141

Studijní opory -
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.12.2012)

http://www3.autodesk.com

http://www.adobe.com/

http://www.grafika.cz/photoshop/

http://uprt.vscht.cz/mudrova/pg

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: TAJ445 (12.11.2012)

Získání zápočtu je podmíněno úspěšným absolvováním dvou průběžných samostatných prací v průběhu semestru - první má prokázat zvládnutí základní práce v rastrovém editoru, druhá schopnost používat vektorový kreslicíc systém.

Zkouška je ústní a student při ní prokazuje nezbytné teoretické znalosti z obasti počítačové grafiky.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ445 (12.11.2012)

1. Principy získání a uchování grafické informace, vektorová a rastrová počítačová grafika

2. Barevná reprezentace obrazu, zpracování barev - barevné modely, redukce barev

3. Přehled nejdůležitějších grafických formátů - jejich vlastnosti a možnosti použití

4. Základní zpracování rastrových obrazů, histogram a jeho použití

5. Užití pokročilých metod zpracování rastrové informace

6. Základy grafického návrhu

7. Praktické využití metod zpracování rastrového obrazu

8. Zásady tvorby technické grafické dokumentace, princip práce ve vektorovém syst. AutoCAD

9. Základní objekty vektorové PG a jejich vlastnosti (analytické křivky, text)

10. Složitější objekty vektorové PG (spline křivky, šrafy, kóty, bloky)

11. Vektorové systémy a jejich vazby na vnější prostředí (export, import, vnější reference)

12. Pozadí geometrických transformací obrazu

13. Tvorba technického grafického dokumentu

14. Principy 3D modelování a virtuální reality

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (25.06.2013)

Aplikace výpočetní techniky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 5
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.3 35
Účast na seminářích 1.5 42
5 / 5 138 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha