PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Angličtina pro informatiku - N445047
Anglický název: English for Informatics
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kruteková Jana Mgr.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ834 (18.11.2012)
Předmět je zaměřen na upevnění již dříve získaných jazykových prostředků dovedností,na rozšíření gramatických struktur a zejména na rozšíření lexikálních prostředků v oblasti informačních technologií, počítačů a přenosových systémů.Cílem je zdokonalit jazykovou vybavenost studentů, jenž studují informační technologie.Výstupní úroveň odpovídá úrovni B2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ834 (18.11.2012)

Studenti budou umět :

  • popsat a vysvětlit funkce základních částí počítače a jeho příslušenství, operační systémy
  • pracovat s odborným textem
  • komunikovat bez významnějších chyb v běžném pracovním procesu na pozici informatika
  • vysvětlit základní postupy práce na počítači,problémy a jejich odstranění
  • připravit prezentaci na odborné téma
Literatura -
Poslední úprava: TAJ834 (18.11.2012)

Z: Fabré E.M.,Esteras S.R.,Professional English in Use Intermediate to Advanced,Cambridge University Press,2007, 9780521685436

D: Mascull B.,Key words in Science and Technology,Harper Collins Publisher, 0003750981

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ834 (18.11.2012)

http://news.bbc.co.uk

http://www.guardian.co.uk/environment

http://www.cio.com

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ834 (18.11.2012)

1. Počítače v práci a v životě, Počítač a jeho funkce; Předpony

2. Typy počítačových systémů; Software a hardware; Přípony

3. Output a input,počítač a jeho části,; Slova složená

4. Zdraví a bezpečnost;Operační systémy; Slovní spojení a slovesné vazby

5. Data a jejich zpracování,procesory, databáze; Vztažná zájména a věty

6. Grafika a design, Multimedia; Podstatná a přídavná jména

7. Hudba a zvuk, Programování,Popis technických procesů

8. Počítače,práce,pracovní prostředí, ICT systémy

9. Sítě, internet, e-mail,webové stránky

10.Tvorba webové stránky,video konference, internet a bezpečnost

11.Využití internetové sítě, Online banking, E-learning

12.Mobilní telefony; Slovní spojení a vazby

13.Inteligentní dům,současné trendy

14.Shrnutí a opakování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ834 (19.08.2013)

Odborný anglický jazyk II

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 30
Průběžné a zápočtové testy 40

 
VŠCHT Praha