PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Zpracování multimediálních signálů - N445063
Anglický název: Multimedia Signal Processing
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Švihlík Jan doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět zahrnuje v úvodní části popis přenosových vlastností optických soustav a obrazových sensorů, na který navazují vybrané metody zpracování vícerozměrných dat pomocí statistických metod a spojité i diskrétní wavelet transformace. Těžiště předmětu je v konstrukci a užití souboru wavelet funkcí pro analýzu dat a prahování koeficientů v souvislosti s potlačováním jejich rušivých složek. Součástí předmětu je i problematika komprese obrazů a ověřování zvolených metod na reálných datech v prostředí systému MATLAB s využitím jeho knihoven (Data and Image AcqusitionTbx).
Poslední úprava: TAJ445 (10.11.2008)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Popsat elektro-optický systém, obrazové sensory (CCD, CMOS)

Základy spojité a diskrétní vlnkové tranformace, přímé metody rekonstrukce obrazu (Wienerův filtr, inversní filtr)

Metody pro potlačení šumu v obrazu, modely šumů a obrazů, základy Bayesovské statistiky, metody komprese obrazu

Měřit modulační přenosovou funkci systému, provést šumovou analysu systému

Základy detekce obrazových komponent, rozpoznávání, měření kvality obrazu

Poslední úprava: Švihlík Jan (05.11.2012)
Literatura -

Z: Gonzalez C., Woods R., Digital Image Processing. Third edition. New Jersey, 2007, 013168728X

Z: Mallat S., A Wavelet Tour of Signal Processing, Academic Press, 1999, 9780123743701

Z: Newland D., An Introduction to Random Vibrations, Spectral and Wavelet Analysis, Dover Publ., 2005, 0486442748

Z: Woods J., Multidimensional Signal, Image and Video Processing and Coding, Elsevier, 2006, 0120885166

Z: Bogges A., Narcowich F.J., First Course in Wavelets with Fourier Analysis, Prentice Hall, 2001, 0130228095

Z: Mandal M.K., Multimedia Signals and Systems, Springer, 2003, 9781402072703

Poslední úprava: SMIDOVAL (15.12.2012)
Studijní opory -

http://www.signalprocessingsociety.org/publications/periodicals/image-processing/

http://spie.org/x868.xml

http://spie.org/x867.xml

Poslední úprava: Švihlík Jan (05.11.2012)
Sylabus -

1 Úvod do multimediálních signálů

2 Přenosové vlastnosti optických soustav (PSF, OTF, MTF)

3 Obrazové sensory (CCD, CMOS)

4 Přímé metody rekonstrukce obrazu (Inversní filtr, Wienerův filtr, CLS filtr)

5 Spojitá a diskrétní wavelet transformace, konstrukce wavelet funkcí, rekurentní formule

6 Metody pro potlačování rušivých složek (filtrace, prahování wavelet koeficientů)

7 Modelování signálů a obrazů, modelování šumů, Bayesovské metody

8 Metody komprese obrazu

9 Princip komplexní wavelet transformace, základní vlastnosti

10 Analýza vícerozměrných signálů

11 Měření obrazové kvality

12 Detekce obrazových komponent, principy rozpoznávání, zpracování videosekvencí

13 Pořizování a analýza obrazů, algoritmické prostředky (Image Acquisition Tbx)

14 Zpracování řeči

Poslední úprava: SMIDOVAL (15.12.2012)
Studijní prerekvizity -

Matematika I, Zpracování signálů

Poslední úprava: TAJ445 (16.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.6 16
3 / 3 72 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Protokoly z individuálních projektů 20
Průběžné a zápočtové testy 40

 
VŠCHT Praha