PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
SZZ - N453053
Anglický název: x
Zajišťuje: Děkanát FCHI (453)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: vypsat termín zkoušky mohou všechny katedry
Garant: Mudrová Martina Ing. Ph.D.
Setnička Vladimír prof. Ing. Ph.D.
Řehák Karel doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
 
VŠCHT Praha