PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Databázové systémy - N500006
Anglický název: Database Systems
Zajišťuje: ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií (500)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Tvrdík Pavel prof. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Student se seznámí s architekturou databázového stroje a typickými uživatelskými rolemi. Dále stručně pozná různé databázové modely. Naučí se navrhovat menší databáze (včetně integritních omezení) pomocí konceptuálního modelu a poté je implementovat v relačním databázovém stroji. Prakticky se seznámí s jazykem SQL a také s jeho teoretickým základem - relačním databázovým modelem. Seznámí se s principy normalizace relačního databázového schématu. Pochopí základní koncepce transakčního zpracování, řízení paralelního přístupu uživatelů k jednomu datovému zdroji a obnovy databázového stroje po havárii. Stručně se seznámí se speciálními způsoby uložení dat v relačních databázích s ohledem na rychlost přístupu k velkému množství dat. Tento základní kurz nepokrývá témata: administrace databázových systémů, ladění a optimalizace databázových aplikací, distribuované databázové systémy a datové sklady.
Poslední úprava: Jirát Jiří (09.01.2014)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

orientovat se v architektuře databázového stroje a typických uživatelských rolí.

budou mít stručné znalosti různých databázových modelů.

navrhovat menší databáze (včetně integritních omezení) pomocí konceptuálního modelu a poté je implementovat v relačním databázovém stroji.

budou mít praktické znalosti jazyka SQL a také jeho teoretického základu - relačního databázového modelu.

principy normalizace relačního databázového schématu.

základní koncepce transakčního zpracování, řízení paralelního přístupu uživatelů k jednomu datovému zdroji a obnovy databázového stroje po havárii.

speciální způsoby uložení dat v relačních databázích s ohledem na rychlost přístupu k velkému množství dat.

Poslední úprava: Jirát Jiří (13.01.2014)
Literatura -

Z:Pokorný, P., Halaška, I. Databázové systémy. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02789-9.

Z:Halaška, I., Pokorný, J., Valenta, M. Databázové systémy: cvičení. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02612-4.

Poslední úprava: Jirát Jiří (09.01.2014)
Studijní opory -

https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-DBS

(nutné přihlášení)

Poslední úprava: Jirát Jiří (09.01.2014)
Sylabus -

1. Základní principy DBS, architektura SŘBD, funkce jednotlivých komponent.

2. Konceptuální, databázová a fyzická úroveň pohledu na data.

3. Konceptuální datový model. Základní konstrukty, vyjádření integritních omezení.

4. Přehled databázových modelů - síťový, relační, objektově relační a objektový.

5. Relační model dat, relace, atributy, domény, schéma relační databáze, DDL SQL.

6. Vyjádření integritních omezení formou funkčních závislostí. Normální formy relací.

7. Databázové dotazovací jazyky. Relační algebra, SQL.

8. Jazyk SQL: DDL, DCL, DML, TCL.

9. Návrh relačního schématu. Normalizace formou dekompozice. Kritéria kvality dekompozice.

10. Návrh relačního schématu databáze přímou transformací z konceptuálního schématu.

11. Transakce, zotavení z chyb, koordinace paralelního přístupu, ochrana dat.

12. Fyzický model dat, tabulka jako hromada, přímý přístup podle Rowid, index typu vyhledávací strom, bitmapový index, cluster indexovaný, cluster hashovaný.

Poslední úprava: Jirát Jiří (09.01.2014)
Studijní prerekvizity -

Předpokládá se znalost práce s operačními systémy typu Unix/Linux a MS Windows na běžné uživatelské úrovni, dále pak schopnost algoritmického popisu řešení problému, a základní znalost algebry a logiky. Aktivní znalost nějakého programovacího jazyka není podmínkou. Podrobné požadavky jsou uvedeny na stránce: https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-DBS

Poslední úprava: Jirát Jiří (09.01.2014)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.1 30
Účast na seminářích 1.5 42
6 / 6 156 / 168
 
VŠCHT Praha