PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metody výpočetní inteligence - N500013
Anglický název: Computational Intelligence Methods
Zajišťuje: ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií (500)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kordík Pavel doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M500003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Studenti porozumí základním metodám a technikám výpočetní inteligence, které vycházejí z tradiční umělé inteligence, jsou paralelní povahy a jsou použitelné pro řešení celé řady problémů. Studenti se naučí, jak tyto metody pracují a jak je aplikovat na problémy související s data miningem, řízením, inteligencí ve hrách, optimalizací, apod.
Poslední úprava: Jirát Jiří (10.01.2014)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

budou rozumět základním metodám a technikám výpočetní inteligence, které vycházejí z tradiční umělé inteligence, jsou paralelní povahy a jsou použitelné pro řešení celé řady problémů.

budou vědět, jak tyto metody pracují.

aplikovat je na problémy související s data miningem, řízením, inteligencí ve hrách, optimalizací, apod.

Poslední úprava: Jirát Jiří (13.01.2014)
Literatura -

Z:Konar, A. ''Computational Intelligence: Principles, Techniques and Applications''. Springer, 2005. ISBN 3540208984. Bishop, C. M. ''Neural Networks for Pattern Recognition''. Oxford University Press, 1996. ISBN 0198538642.

Poslední úprava: Jirát Jiří (10.01.2014)
Studijní opory -

https://edux.fit.cvut.cz/courses/MI-MVI/

(nutné přihlášení)

Poslední úprava: Jirát Jiří (10.01.2014)
Sylabus -

1. Úvod do výpočetní inteligence, její použití.

2. Algoritmy strojového učení.

3. Neuronové sítě.

4. Evoluční algoritmy, evoluce neuronových sítí.

5. [3] Metody výpočetní inteligence: pro shlukování, pro klasifikaci, pro modelování a predikci.

6. Fuzzy logika.

7. Hejna (PSO, ACO).

8. Sdružování a kombinování modelů.

9. Induktivní modelování.

10. Kvantové a DNA počítání.

11. Případové studie a nové trendy.

Poslední úprava: Jirát Jiří (10.01.2014)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Jirát Jiří (31.01.2014)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 2.2 61
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 103 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 40
Zkouškový test 60

 
VŠCHT Praha