PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Řemeslné techniky II - N700003
Anglický název: Handicraft Techniques II
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kmošek Jiří Ing.
Krajíček Milan MgA.
Holomečková Věra
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: B700003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Náplň předmětu je volena dle studijního oboru. Náplní předmětu je získání technologických znalostí výroby a řemeslných dovedností. Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů: Náplní předmětu je získání technologických znalostí výroby kovů a jejich dalšího řemeslného zpracování. Předmět je zaměřen na restaurování jednodušších historických kovových předmětů s důrazem využití historických řemeslných technik zpracování kovů (např. plátování, nielování, smaltování, taušírování aj.) Jednotlivé práce jsou vedeny pod dozorem restaurátora s licencí. Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky: Náplní předmětu je získání technologických znalostí výroby a řemeslných dovedností. Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů: Náplní předmětu je získání technologických znalostí výroby a řemeslných dovedností v ručních technikách textilní tvorby - v šité a paličkované krajce, výšivce a tkaní. Odborně praktický charakter je zaměřený na rozvíjení řemeslných dovedností, potřebných pro konzervování - restaurování objektů z textilních materiálů. Součástí práce jsou rozbory vazeb, vypracování technické dokumentace s využíváním AVT, práce s odborným textem.
Poslední úprava: TAJ148 (22.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

 • potřebné řemeslné dovednosti podle své specializace
 • využít své řemeslné dovednosti pro restaurování
 • zhotovit repliku podle své specializace

Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Literatura -

Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Z Fajmon,J. - Ruční tkaní. Praha: MKČSR 1990.

Z Harris,J.- 5000 years of Textiles, London: BMP, 1995,

D Philips,B. - Tapesry London: Phaidon Press Limited, 2000.

Z Staňková,J.,Baran,L. - Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008.

Z Staňková,J.- České lidové tkaniny. Praha: SNTL, 1989.

Poslední úprava: TAJ148 (24.09.2013)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: TAJ148 (24.09.2013)
Metody výuky

Obor textil - doporučená literatura ke studiu:

Z Fajmon,J. - Ruční tkaní. Praha: MKČSR 1990.

D Géciová-Komorovská,V. - Slovenská lúdová paličkovaná čipka. Bratislava: Alfa, 1989.

Z Harris,J.- 5000 years of Textiles, London: BMP, 1995,

D Chlupová,A. a kol. - Slovenská lúdová výšivka Bratislava: Alfa, 1985.

D Jánošovová.M; a kol.- Malované jehlou Praha: Práce, 1985.

D Kraatz,A. - Dentelles. Paris 1988.

Z Kybalová,L. - Orientální koberce. Praha. ARTTIA 1969.

Z Langhammerová,J. - Lidová krajka v Čechách a na Moravě. Strážnice: ÚLK, 1992.

D Marková,E. - Slovenské l´udové tkaniny. Bratislava: VEDA, 1976.

D Philips,B. - Tapesry London: Phaidon Press Limited, 2000.

Z Staňková,J.,Baran,L. - Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008.

Z Staňková,J.- České lidové tkaniny. Praha: SNTL, 1989.

D Vondrušková,A; Kaprasová,L. - Šikovné ruce. Praha: Mladá fronta, 1989

Poslední úprava: TAJ148 (24.09.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů:

1. Povinná docházka.

2. Zhotovení práce dle zadání.

3. Vypracování a odevzdání zprávy obsahující postup práce a fotodokumentaci

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

Požadavky pro zápočet ŘEMESLNÉ TECHNIKY II. pro obor Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

1. Povinná docházka

2. Zhotovené práce dle zadání

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Vypracování vzorků v materiálu s technickou dokumentací.

Poslední úprava: TAJ148 (22.08.2013)
Sylabus -

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru a zaměření studenta.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů:
 • Odlévání kovů
 • Tvarování a úpravy kovů za tepla
 • Dělení a tvarování kovů za studena
 • Spojování kovových materiálů
 • Povrchové úpravy kovů a jejich fixace
 • Zpracování drahých kamenů a dalších nekovových materiálů

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky:

 • Sklo - tepelné techniky - zpracování skla nad kahanem
 • Sklo - studené techniky - broušení a rytí skla
 • Sklo - plošné techniky - malba skla
 • Sklo - doplňkové techniky - tiffany technika a vitráž
 • Keramika - modelování figurální keramiky
 • Modelování duté keramiky
 • Reprodukční a rozmnožovací techniky pomocí forem
 • Plošné a plastické zdobení keramiky

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů:

 • Předtkalcovské a lidové tkaniny
 • Tkalcovské techniky
 • Paličkovaná a šitá krajka – základní a odvozené techniky
 • Paličkovaná a šitá historická krajka
 • Lidová výšivka
 • Historická výšivka

Poslední úprava: TAJ148 (13.09.2010)
Vstupní požadavky

Zápočet z předmětu ŘEMESLNÉ TECHNIKY II. může být získán pouze po získání zápočtu z předmětu ŘEMESLNÉ TECHNIKY I.

Poslední úprava: TAJ148 (13.09.2010)
Studijní prerekvizity -

Řemeslné techniky I

Poslední úprava: TAJ148 (22.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Práce na individuálním projektu 1 28
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha