PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Řemeslné techniky IV - N700005
Anglický název: Handicraft Techniques IV
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kmošek Jiří Ing.
Krajíček Milan MgA.
Holomečková Věra
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: B700005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)
Náplň předmětu je volena dle studijního oboru a slouží k je získání technologických znalostí výroby a řemeslných dovedností. Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů Náplní předmětu je získání technologických znalostí výroby a řemeslných dovedností v ručních technikách textilní tvorby - v šité a paličkované krajce, výšivce a tkaní. Odborně praktický charakter je zaměřený na rozvíjení řemeslných dovedností, potřebných pro konzervování - restaurování objektů z textilních materiálů. Součástí práce jsou rozbory vazeb, vypracování technické dokumentace , práce s odborným textem.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)

Studenti budou umět:

 • potřebné řemeslné dovednosti podle své specializace
 • využít své řemeslné dovednosti pro restaurování
 • zhotovit repliku podle své specializace

Literatura -
Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)

Obor: konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Z Fajmon,J. - Ruční tkaní. Praha: MKČSR 1990.

Z Harris,J.- 5000 years of Textiles, London: BMP, 1995,

D Philips,B. - Tapesry London: Phaidon Press Limited, 2000.

Z Staňková,J.,Baran,L. - Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008.

Z Staňková,J.- České lidové tkaniny. Praha: SNTL, 1989.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)

Studijní materiály u vyučujícího.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: TAJ148 (13.09.2010)

obor Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

1. Povinná docházka

2. Zhotovené práce dle zadání

obor Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Vypracování vzorků v materiálu s technickou dokumentací.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ148 (13.09.2010)

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru a zaměření studenta.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů:
 • Odlévání kovů
 • Tvarování a úpravy kovů za tepla
 • Dělení a tvarování kovů za studena
 • Spojování kovových materiálů
 • Povrchové úpravy kovů a jejich fixace
 • Zpracování drahých kamenů a dalších nekovových materiálů

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky:

 • Sklo - tepelné techniky - zpracování skla nad kahanem
 • Sklo - studené techniky - broušení a rytí skla
 • Sklo - plošné techniky - malba skla
 • Sklo - doplňkové techniky - tiffany technika a vitráž
 • Keramika - modelování figurální keramiky
 • Modelování duté keramiky
 • Reprodukční a rozmnožovací techniky pomocí forem
 • Plošné a plastické zdobení keramiky

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů:

 • Předtkalcovské a lidové tkaniny
 • Tkalcovské techniky
 • Paličkovaná a šitá krajka – základní a odvozené techniky
 • Paličkovaná a šitá historická krajka
 • Lidová výšivka
 • Historická výšivka

Vstupní požadavky
Poslední úprava: TAJ148 (13.09.2010)

Zápočet z předmětu ŘEMESLNÉ TECHNIKY IV. může být získán pouze po získání zápočtu z předmětu ŘEMESLNÉ TECHNIKY III.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)

Řemeslné techniky III

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha