PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Semestrální práce IV - N700009
Anglický název: Semestral Work IV
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Rohanová Dana doc. Dr. Ing.
Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: B700009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
áplní semestrálních prácí je restaurování (konzervování) zadaného objektu, jeho průzkum a pořízení veškeré potřebné dokumentace pro vypracování restaurátorské (konzervátorské) zprávy. Náplň práce je analogická náplni uvedené u bakalářské práce. Semestrální práce také slouží k ke zdokonalování dovedností v řemeslných technikách a k osvojení specializovaných řemeslných postupů na konkrétních objektech.
Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Připravit kvalitná materiálový průzkum zadaných studijních předmětů s využitím potřebných analyzačních metod.

Zhotovit kvalitní fotodokumentaci předmětu.

Zhodnotit na základě výsledků materiálového průzkumu stav restaurovaného předmětu a navrhnout vhodný postup restaurátorských prací.

Na základě restaurátorského záměru předmět zrestaurovat a vyhotovit restaurátorskou zprávu (text semestrální práce).

Poslední úprava: Msallamová Šárka (20.12.2012)
Literatura -

Z:Novák P. a kol.: Koroze a degradace materiálů (učební texty pro restaurátory a konzervátory), CD 1.0, VŠCHT Praha 2006

Z:Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, Brno, 2011, 9788086611389

D:Selwyn L., Metals and corrosion: A Handbook for the Conservation Professional, Canadian Conservation Institute, Ottawa, 2004, 662379845

D:Kutz M. (ed.), Handbook of Environmental Degradation of Materials, William Andrew, Norwich, 2005, 815515006

Z: Helebrant A.: Corrosion of inorganic non-metallic materials; Corrosion of glass; Corrosion of ceramics. Prezentace přednášek ke stažení na www.usk.cz

D: Helebrant A.: Kinetics of corrosion of silicate glasses in aqueous solutions. Ceramics-Silikáty 41, 147-151 (1997), ISSN 0862-5468

Z:Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998 ISBN 0-7506-2620-8

Z:Landi S.: The Textile Conservators Manual. Butterworth Heineman, Oxford 1992 ISBN 0-7506-3897-4

Poslední úprava: Škrdlantová Markéta (16.08.2013)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/predmety/koroze_materialu_pro_restauratory/kadm/index.html

Poslední úprava: Škrdlantová Markéta (16.08.2013)
Sylabus -

Náplň semestrálních prací je volena podle studijního oboru, případně zaměření studenta.

Náplní semestrálních prácí je restaurování (konzervování) zadaného objektu, jeho průzkum a pořízení veškeré potřebné dokumentace pro vypracování restaurátorské (konzervátorské) zprávy. Náplň práce je analogická náplni uvedené u bakalářské práce. Semestrální práce také slouží k ke zdokonalování dovedností v řemeslných technikách a k osvojení specializovaných řemeslných postupů souvisejících s konzervováním-restaurování konkrétních objektů.

Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)
Studijní prerekvizity -

Řemeslné techniky I,II

Fotografické techniky

Semestrální práce I,II,III

Poslední úprava: Msallamová Šárka (20.12.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 3 84
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Obhajoba individuálního projektu 1 28
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Obhajoba individuálního projektu 50

 
VŠCHT Praha