PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Výtvarná dokumentace III - N700013
Anglický název: Art Documentation III
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Krajíček Milan MgA.
Sedmík Josef ak.mal.
Záměnnost : B700013, B700020
Je záměnnost pro: B700013
Anotace -
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Cílem předmětu je, aby studenti zdokonalili své výtvarné, grafické a modelační dovednosti. Studenti procvičují plošnou a prostorovou dokumentaci objektů a jejich tvarů ve spojitost s rekonstrukcí a doplňováním restaurovaných objektů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)

Studenti budou umět:

 potřebné výtvarné dovednosti nezbytné pro restaurování památek

 výtvarnou a grafickou dokumentaci objektů a jejich detailů

 prostorovou dokumentaci objektů a jejich detailů.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)

Materiály u vyučujícího.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)

Materiály u vyučujícího.

Metody výuky
Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů:

Výtvarné, grafické a plastické osvojování problematiky heraldiky. Zoomorfní studie, vyjádření ve znaku, studie štítonoše ve znaku, aplikované heraldiky v památce, slohově dané památky, složitějšího reliéfního figurálního motivu na památce, prostorového figurálního motivu na památce užitého umění, restaurované památky, detailů, doplňování, rekonstrukce, včetně technického výkresu.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: TAJ148 (13.09.2010)

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

Studie vývojových prvků v klasicismu, ornamentika, dekory, tvarosloví

aplikované na památkách z kovů, zlatnictví, um. kovářství, glyptika

Odevzdání 1 výkresu A2; stud. materiály: Vývojové prvky, VOŠ Turnov

Studie vývojových prvků v secesi, ornamentika, dekory, tvarosloví

aplikované na památkách z kovů, zlatnictví, um. kovářství, glyptika

Odevzdání 1 výkresu A2; stud. materiály: Vývojové prvky, VOŠ Turnov

Celkem odevzdání 2 výkresů A2

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

1. Dokumentace dle předlohy v počtu 9ks.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru a zaměření studenta.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů:

Výtvarné, grafické a plastické osvojování problematiky symbolů a atributů v ikonografii a mytologii. Studie liturgické památky, islámské ornamentiky, královské koruny, vladařských insignií, studie restaurované památky, detailů, doplňování, rekonstrukce, včetně technického výkresu.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky:

Plošné a plastické dokumentace figurálních a monumentálních keramických a skleněných objektů.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: TAJ148 (13.09.2010)

Zápočet z předmětu VÝTVARNÁ DOKUMENTACE III. může být získán pouze po získání zápočtu z předmětu VÝTVARNÁ DOKUMENTACE II.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)

Výtvarná dokumentace II

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Účast na seminářích 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha