PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář semestrální práce III-textil - N700015
Anglický název: Seminar of Semestral Work III-textile
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2014 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Šulcová Veronika Bc. Dis.
Je záměnnost pro: B148024
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem tohoto předmětu je zdokonalit studenty v průzkumu a dokumentaci textilních objektů. V rámci předmětu studenti provádějí průzkum a dokumantaci restaurovaného objektu a své výsledky a jejich interpretaci konzultují s vyučujícím.
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studeni budou umět:

  • provést restaurátorský průzkum textilního objektu
  • provést dokumentaci restaurovaného objektu.
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Literatura -

Z: Landi S.: The textile conservators manual. BH, Oxford 1992, ISBN 0-7506-3897-4

Poslední úprava: TAJ148 (24.09.2013)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: TAJ148 (24.09.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Požadavky k zápočtu: 70% účast a vypracování protokolu o provedených pracích.

Poslední úprava: TAJ148 (18.08.2010)
Sylabus -

Průzkum a dokumentace restaurovaného předmětu z hlediska:

1. výtvarného

• kresebná dokumentace - zakreslení rozměrů (kóty), detaily poškození, studie původního vzhledu a výzdoby, technický výkres k jednotlivým technikám

• fotodokumentace - zachycení celku a detailů při převzetí práce, v průběhu práce a po ukončení

2. uměleckohistorického

• vstupní uměleckohistorický rozbor, studium zdrojů (datace, provenience, rekonstrukce vzhledu, ikonografie)

• vypracování uměleckohistorické části restaurátorské zprávy

3. textilně technologického

• odběr vzorků

• vazebný rozbor materiálu

• rozbor přízí

• identifikace vláken (mikroskopie)

• analýza netextilních materiálů

• barvení pomocných materiálů

Poslední úprava: TAJ148 (19.07.2013)
Studijní prerekvizity -

Semestrální práce I, Semestrální práce II

Poslední úprava: TAJ148 (24.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 100

 
VŠCHT Praha