PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Výtvarné cvičení II - N700017
Anglický název: Art Practice II
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Sedmík Josef ak.mal.
Krajíček Milan MgA.
Ulver Filip MgA.
Je záměnnost pro: B700015
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují v grafických, malířských a fotografických studiích objektů a jejich detailů podle oboru studenta. Náplň předmětu je volena dle studijního oboru.
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

 využívat své grafické a výtvarné dovednosti při restaurování památek

 provést výtvarnou a grafickou studii objektů a jejich detailů

 fotografovat objekty a jejich detaily

dle studijního oboru.

Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Literatura -

Obor: *Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Z: Becker Udo: Slovník symbolů, Portál, Praha 2002

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Z: HANZLÍKOVÁ, J. Webdesign pro úplné začátečníky. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0159-2

Z:KOČIČKA, P., BLAŽEK, F. Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-385-4

Z:MILBURN, K. Mistrovství digitální fotografie. Brno: CP Books, 2005. IBSN 80-251-0642-X

Z.WILLMORE, B. Velká kniha k Adobe Photoshop CS2. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1540-4

D:ANG, T. Digitální fotografie pro pokročilé. Praha: Slovart, 2004. ISBN 80-7209-563-3

D:CÍSAŘ, K., ed. Co je to fotografie? Praha: Herrmann & synové, 2004. ISBN 80-239-5169-6

D:KELBY, S. Adobe Photoshop CS: Kniha plná triků. Brno: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0670-5

Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Obor: *Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Studie Pektorálu z Tovsty

Lineární zvětšená studie figurálních a ornamentálních celků

Plastická (stínovaná objemová) studie jednotlivých detailů

Odevzdání 3 výkresů A2; studijní materiál: Náhrdelníky, VOŠ Turnov

Studie křesťanských symbolů

Lineární studie 72 symbolů a ilustrací základních výjevů křesťanských motivů ze Starého a Nového zákona;

Odevzdání 2 výkresů A2; studijní materiál: Ikonografie, VOŠ Turnov,

Becker Udo: SLOVNÍK SYMBOLŮ, Portál, Praha 2002

Studie liturgické památky

Plastické dle vlastního výběru, liturgické památky aplikované v kovu

Odevzdání 1 výkresu A2; studijní materiál: Sbírky, muzea, chrámy

Studie islámské ornamentiky

Studie lineární, barevná; nastudování islámu; Ikonografie, VOŠ Turnov

Odevzdání 1 výkresu A2; studijní materiál: Ornamentika, VOŠ Turnov

Celkem odevzdání 7 výkresů A2

Obor: *Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

1. Povinná docházka.

2. Realistické studie dle předlohy v počtu 9ks formátu A2

3. Domácí práce - studie dle zadání v počtu 10ks formátu A2

Obor: *Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů:

Vypracování zadaných úkolů.

Poslední úprava: TAJ148 (07.09.2012)
Sylabus -

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů
Výtvarné, grafické a plastické osvojování problematiky heraldiky, emblému, kartuše.

Příprava motivu (plasticky, graficky) pro smalt, pro rytí, pro odlévání, pro glyptiku.

Výtvarné osvojování kostry a svalstva lidské figury, zvířecí figury.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky
Malířské osvojování tvaru, plasticity, perspektivy, dekoru a barvy.

Malířské osvojování studie lebky člověka; studie lebky zvířete, přírodnin.

Malba temperovými barvami, akvarel.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
1. Vybavení ateliéru: fotopřístroje, software

2. Základy zobrazování: rám obrazu, prostor, světlo, kompozice

3. Snímková technika: exponometrie, fotoaparát, optika

4. Adobe Photoshop a Adobe Bridge ve fotografické praxi

5. Specifika barevné fotografie, barevná skladba obrazu

6. Specifika práce v interiéru: světelná konstrukce, plocha, povrch, materiál, předmět

7. Specifika práce v exteriéru: přirozené osvětlení, aktuální světelná realita a její proměny, objekt v prostoru

Poslední úprava: TAJ148 (07.09.2012)
Vstupní požadavky

Zápočet z předmětu VÝTVARNÁ CVIČENÍ II. může být získán pouze po získání zápočtu z předmětu VÝTVARNÁ CVIČENÍ I.

Poslední úprava: TAJ148 (07.09.2012)
Studijní prerekvizity -

Výtvarné cvičení I

Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 100

 
VŠCHT Praha