PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Tělesná výchova - N827001
Anglický název: Physical Education
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy a sportu (827)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: V827001
Pro druh:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mašek Martin Mgr.
Záměnnost : N827002, V827001, V827002
Je záměnnost pro: N827002, N827005, AVV827002, V827001, AV827001, V827002, AV827002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mašek Martin Mgr. (28.08.2013)
Povinný předmět Tělesná výchova jasně definuje svůj kladný postoj ke spojení duševní a fyzické zdatnosti studenta.Podporuje aktivní a zdravý životní styl. Výuka má nenahraditelný význam pro zapojení studentů do tělesné výchovy a ostatních pohybových aktivit.Předmět se zaměřuje na rozvoj fyzické kondice, techniky a taktiky řady sportovních disciplín,koriguje svalové nerovnováhy vzniklé jednostranným zatěžování některých svalů při sportovní i běžné každodenní činnosti, podporuje správné držení těla a zlepšuje koordinaci pohybu.Nezanedbatelný je též také sociální rozměr předmětu-týmová spolupráce,vzájemná komunikace, navazování přátelství, společné vzpomínky.VŠCHT Praha nabízí pestrou paletu sportů, sportovních aktivit, soutěží,podporuje reprezentanty školy, snaží se vyplňovat volnočasové aktivity a tím se v konečném důsledku vytváří prostor pro větší integritu studenta se "svou školou".
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Mašek Martin Mgr. (24.10.2013)

Studenti budou umět:

1)Zvládnou pravidla, techniku a taktiku řady sportovních disciplín.

2)Zvýší si úroveň své výkonnosti a vytrvalosti.

3)Zapojit se do týmové spolupráce.

4)Umět posilovat, uvolňovat a regenerovat.Podporovat správné držení těla, zlepšovat koordinaci pohybu

Studijní opory
Poslední úprava: Mašek Martin Mgr. (28.08.2013)

http://ktv.vscht.cz

Sylabus -
Poslední úprava: Mašek Martin Mgr. (24.10.2013)

1) Aerobik

2) Aquaaerobik

3) Badminton

4) Body balance

5) Basketbal

6) Fitbal

7) Fitbalet (vychází z Port De Bras)

8) Florbal

9) Judo

10) Kalanetika

11) Kánoistika

12) Lezení

13) Plavání

14) Plážový volejbal

15) Posilování

16) Sálová kopaná

17) Softbal

18) Sporty v přírodě

19) Squash

20) Stolní tenis

21) Spinning

22) Stepaerobik

23) Volejbal

24) Zdravotní tělocvik

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Mašek Martin Mgr. (28.08.2013)

Návaznost na základní a středoškolské tělovýchovné vzdělávání

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 100

 
VŠCHT Praha