PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktika z didaktiky chemie - N832031
Anglický název: Practical of Didactics of Chemistry
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Dušek Bohuslav Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Dušek Bohuslav Ing. CSc. (09.08.2013)
Předmět je zaměřen na získávání praktických dovedností a zkušeností při vedení výuky chemie, jmenovitě na práci s modely (mikro- i makrosystémů), demonstrační pokus makrotechnikou a promítaný demonstrační pokus, žákovský pokus a jeho přípravu a vedení třídy při praktických metodách výuky.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Dušek Bohuslav Ing. CSc. (09.08.2013)

Studenti budou umět:

Využívat ve výuce různé typy molekulových modelů.

Připravit a prezentovat demonstrační pokus makrotechnikou a promítaný demonstrační pokus.

Navrhnout žákovský pokus včetně vlastního pracovního návodu s akcentem na bezpečnost a efektivitu.

Připravit a vést laboratorní cvičení žáků středních škol.

Literatura -
Poslední úprava: Dušek Bohuslav Ing. CSc. (09.08.2013)

Z: ČTRNÁCTOVÁ, H., et al. Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. Praha: Prospektrum, 2000. ISBN 80-7175-057-3

D: PROKŠA, M. a kol. Technika a didaktika školských pokusov z chémie. Bratislava, UK, 2005. ISBN 80-223-1943-0

Studijní opory -
Poslední úprava: Dušek Bohuslav Ing. CSc. (09.08.2013)

žádné

Sylabus -
Poslední úprava: Dušek Bohuslav Ing. CSc. (09.08.2013)

1. Promítané pokusy. Využití zpětného projektoru a vizualizéru s dataprojektorem.

2. Funkční modely. Vizualizace mikrosystémů pomocí soupravy Molekulová fyzika.

3. Semimikrotechnika. Technika práce s různými soupravami v semimikroměřítku.

4. Demonstrační pokus. Příprava a předvedení demonstračního pokusu.

5. Žákovský pokus. Příprava a optimalizace pokusu. Bezpečnost práce. Pracovní návod pro žáky SŠ.

6. Objektové pomůcky. Skutečné látky. Soubory (kolekce) předmětových pomůcek.

7. Molekulové modely. Práce s molekulovými modely a modely krystalových mřížek.

8. Zdroje didaktických pomůcek. Trh s didaktickými pomůckami (Katalogy firem a internetové obchody.

9. Zákony a chemické pokusy. Zákony vztahující se ke školním pokusům v chemii.

10. Chemická olympiáda a jiná zájmová činnost a soutěže v chemii. Využití ve výuce chemie.

11. Maturita z chemie. Současný stav. Kompetence. Maturitní otázky.

12. Literární pomůcky. Učebnice chemie. Pracovní listy (sešity) a metodické pomůcky pro učitele.

13. Příprava laboratorního cvičení. Příprava pracoviště pro žákovské pokusy.

14. Asistence při laboratorním cvičení žáků střední školy. Předvedení práce. Individuální pomoc žákům.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Dušek Bohuslav Ing. CSc. (09.08.2013)

N832029 Didaktika chemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 10
Práce na individuálním projektu 0.6 18
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 80

 
VŠCHT Praha