Francouzština - začátečníci II - N834029
Anglický název: French - beginners II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Strachovská Lenka Mgr.
Je neslučitelnost pro: N834012
Je záměnnost pro: V834014
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: HARTIGOH (15.11.2012)
Předmět je zaměřen na rozvoj již získaných minimálních znalostí jazyka, potřebných pro základní dorozumění v nejběžnějších situacích každodenního života. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A1/A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: STRACHOL (10.04.2015)

Studenti budou umět:

  • poradit si v jednoduchých situacích, např. na nádraží,
  • napsat jednoduchý vzkaz / pohled / e-mail,
  • vyprávět jednoduchý příběh/zážitek,
  • mluvit o svém programu dne.
Literatura -
Poslední úprava: STRACHOL (27.01.2016)

Z: Capelle, G., Le nouveau Taxi!, niveau 1, lekce 11-20, Hachette, Paris, 2009, 9782011555489

Z: Capelle, G., Le nouveau Taxi!, niveau 1, CAHIER D´EXERCICES, lekce 11-20, Hachette, Paris, 2009, 9782011555496

D: Siréjols E., Vocabulaire en dialogues-niveau débutant, CLE International,Paris, 2007, 9782090352238

D: Grégoire M.,Thiévenaz O., Grammaire progressive du français-niveau intermédiaire, CLE International, Paris, 2003,

9782090338485

Studijní opory -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (08.06.2016)

Materiály připravené a doporučené vyučující.

Sylabus -
Poslední úprava: STRACHOL (10.04.2015)

1. Opakování.

2. Cestování.

3. Orientace ve městě.

4. Na nádraží.

5. Profese, denní program.

6. Volný čas.

7. Sport.

8. Jídlo, vaření.

9. Vyprávění v minulosti.

10. Vyjádření názoru.

11. Vyjádření času v minulosti.

12. Svátky.

13. Opakování a shrnutí.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ834 (27.08.2013)

znalosti na úrovni Francouzština I - začátečníci

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30