PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Francouzský jazyk I - N834012
Anglický název: French Language I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Neslučitelnost : N834008, N834010, N834029, N834031, N834033
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: ROZ834 (07.08.2009)
Kurz odborného jazyka, který je určen pro středně pokročilé studenty, tzn.pro ty, kteří absolvovali francouzštinu aspoň 4 roky na střední škole.
Literatura
Poslední úprava: ROZ834 (09.02.2009)

Výukové materiály jsou připravovány vyučujícím.

Sylabus
Poslední úprava: ROZ834 (09.02.2009)

1. Vstupní test

2. La presse, expression de la cause, Composite de choc, Carbone plat

3. Représenter un événement, des actions, titres, la radio, la télé

4. Les OGM : quelles conséquences?, expressions de la conséquence

5. Profils et métiers, l´alimentation

6. Apres Snuppy, au tour de l´homme d´etre cloné?, expression de la quantité

7. Le jeu des inventions, C´est normal, le passif

8. Comment voyez-vous l´Europe?, expression de la comparaison

9. Les sciences de la matiere et de la vie, pronoms relatifs

10. Quelques clics pour booster la mémoire des plus vieux, expression du temps

11. Le CO2 vainc la mer froide, Le sofa solaire, le passé

12. Téléchargement, le futur

13. Shrnutí, opakování

14. Zápočtový test

 
VŠCHT Praha