PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Odborný německý jazyk I - N834010
Anglický název: Professional German Language I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2016 do 2021
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Mikešová Eva Mgr.
Je neslučitelnost pro: N834012
Je záměnnost pro: N834008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (28.01.2015)
Cílem předmětu je rozvíjet komunikační dovednosti se zvláštním důrazem na specifika odborného jazyka.Tématické oblasti zahrnují akademické prostředí, obecnou chemii, práci v laboratoři, technologie v oblasti životního prostředí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ834 (18.11.2012)

Studenti budou umět :

  • využít odpovídající lexikální, gramatické a stylistické prostředky
  • vyhodnotit informace získané písemnou a ústní formou a reagovat na ně jak ústně, tak písemně
  • argumentovat v diskusi na odborné téma
  • přednést krátký projev (5 minut) na odborné téma s následným zodpovězením otázek k danému tématu
Literatura -
Poslední úprava: TAJ834 (03.09.2013)

Z: Materiály vypracované katedrou jazyků ( webová stránka katedry )

D: Dreyer,Schmitt,Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik,Verlag für Deutsch,Ismaning,1996, 3885327171

D: Hering A.,Matussek M.,Perlmann-Balme M.,Deutsch als Fremdsprache,Übungsgrammatik für die Mittelstufe,Hueber Verlag,Ismaning,2009, 9783190116577

D: Bäurle W.,Fröchtenicht E.,Prisma Chemie 7-10,Ernst Klett Verlag,Stuttgart,2006, 9783120685609

D: Nuscher N.,Theophel E.,Prisma Chemie 1 Arbeitsblätter,Ernst Klett Verlag,Stuttgart,2004, 9783120685029

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ834 (19.08.2013)

www.vscht.cz/kj/page/odkazy.html

Sylabus -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (03.02.2015)

1.Opakování gramatiky, úvod do tématu Umwelt.

2.Minulé časy slabých i silných sloves, téma Mülltrennung.

3.Minulé časy slabých i silných sloves,krátké ústní projevy studentů k tématu Umwelt.

4.1. test, video Löwenzahn - Müll-Tour.

5.Trpný rod, úvod do tématu Chemie.

6.Použití trpného rodu v odborných textech, krátké ústní projevy studentů.

7.Das Periodensystem der Elemente, práce s odbornou slovní zásobou.

8.Metalle, Chemische Nomenklatur s praktickými ukázkami.

9.2. test, krátké ústní projevy studentů.

10.Opakování a přehled slovesných tvarů, úvod do tématu Labor.

11.Závislý infinitiv, Laborgeräte.

12.Infinitivní konstrukce, krátké ústní projevy studentů.

13.Laborordnung, Gefahrensymbole.

14.3. test, shrnutí a opakování.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ834 (03.09.2013)

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha