PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Ruština - začátečníci II - N834035
Anglický název: Russian - beginners II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dolejšová Ivana PhDr.
Je záměnnost pro: V834020
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (08.02.2016)
Předmět je zaměřen na rozvoj již získaných minimálních znalostí jazyka, potřebných pro základní dorozumění v nejběžnějších situacích každodenního života. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A1/A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ834 (18.11.2012)

Studenti budou umět :

  • podat informace o svém studiu
  • zeptat se na cestu (orientace ve městě)
  • požádat v obchodě o zboží a zeptat se na jeho cenu
  • poznat památky Moskvy a Petrohradu
  • informovat o Praze, jejích památkách a zajímavých místech
  • skloňování podstatných jmen
Literatura -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (19.06.2017)

Z:Nekolová V., Ruština nejen pro samouky,LEDA 2007, 9788073351120

D:Jelínek S. ,Радуга по-новому 2,Fraus Plzeň 2008, 97880723870007

D:Žofková H., Поехали 2,ALBRA Úvaly 2004, 8086490882

Studijní opory -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (05.09.2016)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (21.06.2017)

1.Opakování učiva v rozsahu lekcí 1-11

2.Lekce 12

3.Lekce 12

4.Lekce 13

5.Lekce 13

6.Lekce 14

7.Lekce 14

8.Lekce 15

9.Lekce 15

10.Lekce 16

11.Lekce 16

12.Lekce 17

13.Lekce 17

14.Shrnutí a opakování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (20.06.2017)

Znalosti na úrovni Ruština - začátečníci I.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha