PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Ruština - mírně pokročilí I - N834036
Anglický název: Russian - pre-intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dolejšová Ivana PhDr.
Je záměnnost pro: V834029
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ834 (17.11.2012)
Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků,nových gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem předmětu je upevnit jazykovou úroveň A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ834 (17.11.2012)

Studenti budou umět :

  • popsat vzhled člověka
  • popsat, kdo má co na sobě, jak se obléknout na různé příležitosti
  • popsat povahové vlastnosti
  • promluvit o počasí v různých ročních období
  • skloňování přídavných jmen
  • vyjádření možnosti a nutnosti
Literatura -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (21.06.2017)

Z:Nekolová V.,Ruština nejen pro samouky,LEDA 2007,9788073351120 (od lekce 18)

D:Jelínek S.,Радуга по-новому 3,Fraus Plzeň 2009, 9788072387724

D:Žofková H.,Поехали 3,ALBRA Úvaly 2005,8073610078

Studijní opory -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (05.09.2016)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

semináře

Sylabus -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

1. Opakování učiva (Ruština-začátečníci II)

2. Lekce 18

3. Lekce 18

4. Lekce 19

5. Lekce 19

6. Lekce 20

7. Lekce 20

8. Lekce 21

9. Lekce 21

10.Lekce 22

11.Lekce 22

12.Lekce 23

13.Lekce 23

14.Shrnutí a opakování učiva (lekce 18-23)

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

Znalosti ruštiny na úrovni A1/A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Průběžné a zápočtové testy 70

 
VŠCHT Praha