PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomová práce - N963008
Anglický název: Diploma Thesis
Zajišťuje: Pedagogické oddělení (963)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:30
E-Kredity: letní s.:30
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/30, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 27 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: SMIDOVAL (17.12.2012)
Cílem diplomové práce je prohloubit získané znalosti, dovednosti a zkušenosti z vypracování bakalářské práce, nabídnout studentům počítačovou podporu pro dokonalejší zpracování literárních pramenů, pro efektivní zpracování, vyhodnocování a interpretaci experimentálních dat.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: SMIDOVAL (17.12.2012)

1. Používat nejdůležitější databázové systémy pro sestavení literární rešerše, kriticky posoudit a zhodnotit získané a zpracované informace

2. Zpracovat a spolehlivě interpretovat výsledky experimentální práce, využít prostředky matematické statistiky a matematického modelování

3. Ústně prezentovat obsah a výsledky diplomové práce, racionálně využívat počítačové podpory prezentace

Studijní opory
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (25.10.2015)

http://intranet.vscht.cz/student/zaverecne-prace

Sylabus
Poslední úprava: SMIDOVAL (17.12.2012)

1. Zpracování teoretické části diplomové práce, využití generátoru citací

2. Návrh a vypracování praktické části diplomové práce

3. Přehledné zpracování a srozumitelné vyhodnocení dat v tabulkách a v grafech

4. Komentáře výsledků praktické části, formulace závěrů

5. Zásady formální úpravy diplomové práce

6. Zásady ústní prezentace obsahu a výsledků diplomové práce

 
VŠCHT Praha