PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bakalářská práce - N963014
Anglický název: Bachelor Thesis
Zajišťuje: Pedagogické oddělení (963)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:15
E-Kredity: letní s.:15
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/12, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Je záměnnost pro: N963007, N963006, AM963005, S963019, M963005, N963019
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: SMIDOVAL (17.12.2012)
Cílem bakalářské práce je prokázat schopnost studentů samostatně vyřešit zadané téma práce, popsat metody a výsledky řešení, kriticky zhodnotit a diskutovat získané výsledky, formulovat nejdůležitější závěry.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: SMIDOVAL (17.12.2012)

1. Sestavit literární rešerši k zadanému tématu práce, správně citovat použité literární zdroje

2. Popsat použité chemikálie, přístroje, analytické metody a počítačové programy

3. Zpracovat, interpretovat a diskutovat výsledky experimentální práce, přehledně a srozumitelně sestavit tabulky, schémata a obrázky

4. Ústně prezentovat obsah a výsledky bakalářské práce

Studijní opory
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (25.10.2015)

http://intranet.vscht.cz/student/zaverecne-prace

Sylabus
Poslední úprava: SMIDOVAL (17.12.2012)

1. Zpracování teoretické části bakalářské práce

2. Návrh a vypracování praktické části bakalářské práce

3. Přehledné zpracování a srozumitelné vyhodnocení dat v tabulkách a v grafech

4. Komentáře výsledků praktické části, formulace závěrů

5. Zásady formální úpravy bakalářské práce

6. Zásady ústní prezentace obsahu a výsledků bakalářské práce

 
VŠCHT Praha